KURS INSTRUKTORA TENISA STOΜWEGO W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TENISA STOΜWEGO W WARSZAWIE

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora TENISA STOΜWEGO w Warszawie

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalno嗆: tenis sto這wy)

planowane terminy:

 6 kwiecie - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na d逝g Maj闚k, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 pa寮ziernik - 1 grudzie 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich 安i皻ych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 mo磧iwo嗆 realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% ni窺za), nab鏎 ci庵造, samodzielna realizacja temat闚 z materia堯w i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczeg馧y trybu eksternistycznego

 

osoby wst瘼nie zainteresowane tym kursem prosimy o bezp豉tn rezerwacj miejsca (jej wa積o嗆 wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udzia w kursie o zapisanie si na kurs i wp豉cenie pierwszej raty

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z p騧n. zm.) oraz rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora tenisa sto這wego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora sportu w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAW O SPORCIE oraz rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje za鈍iadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg馧owym programem kursu, numerem, podpisem i piecz璚i, umo磧iwiaj帷ym podj璚ie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

kurs instruktora tenisa sto這wego przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w zwi您kach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

legitymacja, za鈍iadczenie i certyfikat w j瞛. angielskim

 

2.      Struktura kursu instruktora tenisa sto這wego

• Cz窷 og鏊na kursu (teoria)–100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zaj璚iaz cz窷ci og鏊nejb璠 si odbywa造w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej). Ta cze嗆 ko鎍zy si egzaminem og鏊nym (pisemnym opisowym). Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Cz窷 og鏊na obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia og鏊na, anatomia czynno軼iowa aparatu ruchu, fizjologia cz這wieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysi趾u fizycznego, prawo w sporcie, emisja g這su, korektywa i kompensacja, 篡wienie i dietetyka, itp.). Materia造 i zagadnienia egzaminacyjne dost瘼ne s na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.
Z tej cz窷ci zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

  

• Cz窷 specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • 鑿iczenia, wyk豉dy, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

    • Praca w豉sna kursanta i samokszta販enie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursant闚 wyznaczonych zada: np. opracowanie regulamin闚 zawod闚 sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspekt闚 na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. g堯wny prowadz帷y kursu na pierwszych zaj璚iach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zada. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesi璚y po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

 

3.      Terminy i miejsce zaj耩 kursu instruktora tenisa sto這wego

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造 CO TYDZIE w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach 9.00 - 14.00 w Szkole Podstawowej nr 364 na Bemowie, ul. Andriollego 1, wjazd od ul. Wroc豉wskiej, mo積a dojecha: autobusami linii: 112, 122, 167, 171, 384, 406, 507, E2 do przystanku Widawska lub tramwajami linii: 2, 13, 23, 24, 35 do przystanku Orlich Gniazd; mapka dojazdu: www.pas.edu.pl/andriollego  ewentualnie tak瞠 w innych lokalizacjach, np. wyk豉dy w pobliskich salach dydaktycznych

Dok豉dna lokalizacja i godziny zaj耩 zostan podane przed rozpocz璚iem kursu.

 

W niekt鏎e dni godziny i miejsce zaj耩 mog ulec zmianie. Informacja szczeg馧owa o godzinie i miejscu pierwszych zaj璚iach jest wysy豉na mailem w 鈔od wieczorem 3 dni przed kursem. 

UWAGA: W sytuacjach wyj徠kowych kurs mo瞠 zosta wyd逝穎ny o jeden lub dwa weekendy.

Materia造 do nauki cz窷ci og鏊nej i specjalistycznej mo積a uzyska po zapisaniu si, wp豉ceniu pierwszej raty 500 z oraz 350 z (czyli razem 850 z) i wys豉niu maila (najlepiej do陰czaj帷 potwierdzenie przelewu) z pro軸 o podanie loginu i has豉 dost瘼u. Skutkuje to rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.


4.      Uczestnicy  kursu instruktora tenisa sto這wego

Uczestnikiem kursu mo瞠 by osoba, kt鏎a:

1. uko鎍zy豉 18 lat;

2. posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie (wymagane jest dostarczenie na rozpocz璚ie kursu kserokopii dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze);

3. posiada ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 na okres kursu (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na karcie kursanta sk豉danej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskaza zdrowotnych i lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na karcie kursanta sk豉danej pierwszego dnia kursu);

5. nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo (zobacz wykaz przest瘼stw), o kt鏎ym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z p騧n. zm.), lub okre郵one w rozdziale XIX, XXIII, z wyj徠kiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p騧n. zm.).” (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na karcie kursanta sk豉danej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysok sprawno嗆 fizyczn pozwalaj帷a na swobodne wykonywanie 獞icze i wytrzymanie kilku godzin zaj耩 ruchowych pod rz康;

7. interesuje si dan dyscyplin (czyta specjalistyczn literatur, portale bran穎we), zna 獞iczenia i zagadnienia podane w programie kursu;

Ka盥y uczestnik kursu na zaj璚ia przynosi w豉sne rakietki i pi貫czki!

Ka盥y uczestnik zobowi您any jest przed kursem zapozna si szczeg馧owo z publikacjami szkoleniowymi dost瘼nymi na stronie PZTS

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora tenisa sto這wego

g堯wny prowadz帷y Marek Rzemek, wybitny metodyk i praktyk tenisa sto這wego, absolwent AWF Warszawa filia w Bia貫j Podlaskiej, Uniwersytetu Jana Amosa Komenskiego w Bratys豉wie. Trener klasy Mistrzowskiej w tenisie sto這wym, nauczyciel w szkole sportowej, nauczyciel akademicki UW, g堯wny prowadz帷y Wyszkolenia Polskiego Zwi您ku Tenisa Sto這wego.

oraz Czo這wi trenerzy, s璠ziowie i zawodnicy tenisa sto這wego oraz przedstawiciele PZTS.

6.      Cena kursu instruktora tenisa sto這wego

·         Cz窷 specjalistyczna                       1.650 z brutto

·         Cz窷 og鏊na                                     350 z brutto

                                          RAZEM obie cz窷ci:          2.000 z brutto

v     Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

v     P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 500 z przy zapisie, pozosta豉 kwota do rozpocz璚ia kursu.

v     Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

v     Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, materia造 do zaj耩.

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

 

7.      Program og鏊ny  kursu instruktora tenisa sto這wego

1. System szkolenia o etapy szkolenia w tenisie sto這wym.

2. Rys historyczny rozwoju tenisa sto這wego w Polsce, Europie i na 鈍iecie.

3. Struktura i funkcjonowanie PZTS i zwi您k闚 okr璕owych.

4. Rozw鎩 infrastruktury tenisa sto這wego. Charakterystyka sprz皻u i sal do gry.

5. Podstawy teoretyczne treningu tenisa sto這wego. Struktura procesu nauczania techniki i taktyki w tenisie sto這wym. Zasady nauczania i ich realizacja w procesie treningowym.

6. Metody i formy nauczania w tenisie sto這wym. Strategiczny plan rozwoju zawodnika tenisa sto這wego. Charakterystyka tenisa sto這wego. Model mistrza, cele szkolenia. Model talentu, dob鏎 i selekcja. Etapy przygotowania. Organizacja szkolenia w tenisie sto這wym.

7. Poj璚ie metodyka zaj耩 i zas鏏 獞icze w zakresie cech sprawno軼i fizycznej (koordynacja, szybko嗆, si豉, skoczno嗆, wytrzyma這嗆, gibko嗆). Obserwacja i analiza treningu w tenisie sto這wym. Monitorowanie przygotowania fizycznego. Przygotowanie techniczne w tenisie sto這wym.

8. Rozwijanie potencja逝 psychomotorycznego u graczy tenisa sto這wego. Trening mentalny w tenisie sto這wym. Tworzenie relacji szkoleniowych. Proces grupowy. Inteligencja emocjonalna w tenisie sto這wym.

9. Trening koordynacji w teorii i praktyce tenisa sto這wego. Style gry w tenisie sto這wym.

10. Poj璚ie, metodyka zaj耩 i zas鏏 獞icze w zakresie techniki i taktyki tenisa sto這wego.

11. Poj璚ie metodyka zaj耩 i zas鏏 獞icze w zakresie cech sprawno軼i fizycznej ukierunkowanej w ataku topspinowym. Trening ataku topspinowego w p馧dystansie – uchwyt, postawa, gotowo軼i, praca n鏬, atak forehend, bekhend, atak i kontratak, blok i kontratak, atak przeciwko obronie. Trening 鈍iadomo軼i taktycznej. Trening obrony – obrona po lekkim ataku, po dropszocie, podci璚ie i kontratak, podci璚ie i przebicie. Trening pracy n鏬. Trening wieloma pi趾ami. Trening ataku szybkiego uchwytem pi鏎kowym. Trening serwisu, odbioru, ataku 3-pi趾i. Przebicie. Gra podw鎩na. Trening serw闚 w przysiadzie.

12. Zawody tenisa sto這wego, s璠ziowanie, obserwacja, ocena wynik闚 zawod闚.  Obserwacja zawod闚 - rejestracja gry, analiza gry.

13. Praktyczne wykorzystanie odnowy biologicznej w procesie szkolenia w tenisie sto這wym. Zdrowie sportowca – strategie utrzymywania zdrowia.

14. Profilaktyka zapobiegania najcz瘰tszym urazom w tenisie sto這wym. Wsp馧czesna odnowa psychobiologiczna. Zasady racjonalnego 篡wienia w sporcie w kontek軼ie tenisa sto這wego.

15. Praca instruktora tenisa sto這wego w warunkach kapitalizmu – zasady, kontrakty.

16. Praca instruktora tenisa sto這wego w klubie - statuty, regulaminy, odwo豉nia, dokumentacja.

17. Promocja i popularyzacja tenisa sto這wego. Wsp馧praca z mediami. Poszukiwanie sponsor闚. Pozyskiwanie funduszy na dzia豉lno嗆 sportow.

18. Organizacja systemu szkolenia w Klubie.

 

Szczeg馧owy program i tre軼i zostan przedstawione na pierwszych zaj璚iach.

 

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udzia w min. 50 % zaj耩  dydaktycznych, pozosta貫 nieobecno軼i nale篡 uzgodni z prowadz帷ym ustalaj帷 ew. form ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z cz窷ci og鏊nej (nie dotyczy os鏏 zwolnionych z tej cz窷ci)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk instruktorskich i z這瞠nie wype軟ionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzamin闚:

Egzamin praktyczny:

Sprawdzian praktyczny techniki odbi forhendem i bekhendem. Sprawdzian zastosowania praktycznego w grze serwis闚 stron forhendow i bekhendow i wykonywania odbi obiema technikami.

 

Egzamin teoretyczny:

Egzamin obejmuj帷y zagadnienia z programu kursu oraz zawarte w podanej literaturze.  Znajomo嗆 przepis闚 gry singlowej i deblowej w tenisa sto這wego.

 

Literatura:

1. Grubba A. - Nauka gry w tenisa sto這wego w weekend W-wa 1990

2. prof. Radivoja Hudetza Tenis Sto這wy 2000 wyd. PPHW Modest 2000

3. Hotz A., Muster M. – „Tischtennis”, Meyer & Meyer Verlag, Aachen 1993

4. Juras G., Wa鄂iewicz Z. – „Czasowe, przestrzenne i dynamiczne aspekty koordynacyjnych zdolno軼i motorycznych”, AWF Katowice 1998

4. Kr鏊ak A. – „Sprawdziany tenisist闚”, COS Warszawa 1997

5. Kusi雟ki J. – „Tenis sto這wy” (w:) Soza雟ki H., 奸edziewski D. (red) – „Obci捫enia treningowe dokumentowanie i opracowywanie danych, COS Warszawa 1995

6. Matus D. Atlas 獞icze i podstawy nauki gry w tenisa sto這wego. Pozna, wyd. "Jean Marc", 1997

7. Kulczycki R. Tenis sto這wy bez tajemnic. Gorz闚 Wielkopolski, PZTS, GKS "Gorzovia", 2002

8. Latuszkiewicz B.: Alfabet tenisa sto這wego. Warszawa 1997

 

8.      Procedura zg這szenia kursu instruktora tenisa sto這wego

na kurs edycji "WIOSNA " zapisy s do 9 marca
na kurs edycji "JESIE" zapisy s do 4 pa寮ziernika
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nab鏎 ci庵造
 

 1. Wp豉ci 500 z pierwszej raty (lub pe軟 kwot) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/鏚)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                       tytu貫m: tenis sto這wy, termin kursu, imi i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia

   

   - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebra wymagane dokumenty:

  1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

  2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty)

  3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej instruktora sportu

  6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

  4. Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tenisa sto這wego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi informacje o kursie wys豉ne do zapisanych os鏏 na maila na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przes豉niu dost瘼u do materia堯w (czyli rozpocz璚iu 鈍iadczenia us逝gi na wyra幡e 膨danie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potr帷ona zostanie op豉ta 350 z, niezale積ie od ew. innych potr帷e.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl