SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE, SZKOLENIA INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ I SPORTU

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Dokumenty i akty prawne dotyczące kursów

Dokumenty:

kursy instruktorskie Karta uczestnika kursu (do dostarczenia na pierwsze zajęcia):

karta.doc       lub       karta.pdf
wcześniejsza  nazwa tego dokumentu to podanie

 

kursy instruktorskie Regulamin kursów PAS (przeczytaj uważnie przed zapisem na kurs)

kursy instruktorskie Regulamin warsztatów PAS (przeczytaj uważnie przed zapisem na warsztat)

kursy instruktorskie Polityka prywatności PAS

 

Aktualna podstawa prawna naszej działalności:

kursy instruktorskie Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.

kursy instruktorskie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe Dz.U. 2017 nr 0 poz. 59 ze zm.

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zm.

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2019 nr 0, poz. 652 ze zm.

 

Wcześniejsze akty prawne:

kursy instruktorskie Ustawa o kulturze fizycznej (Dziennik Ustaw 1996 nr 25, poz. 113)

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dziennik Ustaw 2001 nr 101, poz. 1095)

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dziennik Ustaw 2003 nr 8, poz. 93)

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dziennik Ustaw 2003 Nr 193, poz. 1888)

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dziennik Ustaw 2003 nr 98, poz. 896)

kursy instruktorskie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2017 nr 0, poz. 1632 ze zm.

do poprawnego wyświetlania plików PDF polecamy bezpłatny program Foxit Reader lub większy i bardziej popularny program Adobe Reader

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl