ZAWODOWE SZKOLENIA INSTRUKTORÓW SPORTU I REKREACJI PAS

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Kursy na zamówienie

Współpracujemy ze stowarzyszeniami, klubami, firmami, prywatnymi osobami i związkami sportowymi na terenie całej Polski. Organizujemy kursy instruktorskie, trenerskie (klasa II, I i M), menedżerskie i szkolenia specjalistyczne we wszystkich dyscyplinach sportu i rekreacji, a także sportu niepełnosprawnych.

 

Pomagamy w doborze kadry instruktorskiej, znalezieniu obiektów, szkoleniu. Przejmujemy na siebie procedurę administracyjną (dokumenty, programy, umowy, protokoły, zezwolenia, księgowość).

 

Optymalna liczba osób na takim kursie wynosi 15 uczestników (średnia cena za część specjalistyczną wynosi ok. 900 - 1000 zł od osoby).

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

 

Jak wygląda przykładowa współpraca?

  1. ZAMAWIAJĄCY (firma, klub lub osoba prywatna) zgłasza się do nas informując o grupie kandydatów zainteresowanych danym kursem (powinna to być grupa minimum 12 osób), oraz terminem, który odpowiada zainteresowanym. To jest pierwszy ale też najtrudniejszy krok w organizacji kursów.

  2. Następnie wspólnie dobieramy prowadzących o odpowiednich kwalifikacjach oraz ustalamy miejsca i dokładne terminy zajęć odpowiadające uczestnikom i prowadzącym.

  3. Ustalamy wynagrodzenie dla ZAMAWIAJĄCEGO (firmy, klubu lub osoby prywatnej) za pomoc w organizacji lub zwalniamy daną osobę z opłat za kurs, jeśli sama chce brać w nim udział.

  4. Tworzymy i zatwierdzamy kosztorys kursu, uwzględniając koszty obiektów (jeśli obiekty są udostępnione bezpłatnie np. przez gminę, to cena za kurs będzie niższa).

  5. Tworzymy ofertę kursu, harmonogram zajęć, dostosowujemy program do potrzeb uczestników (np. nacisk na sport wyczynowy lub sport szkolny lub zajęcia rekreacyjne) uwzględniając ich poziom zaawansowania w danej dyscyplinie.

  6. Umieszczamy informację na naszej stronie www oraz w sieci na portalach tematycznych i forach dyskusyjnych.

  7. Przyjmujemy formalne zgłoszenia na kurs oraz wpłaty.

  8. Przeprowadzamy szkolenie, weryfikujemy dokumenty kursantów.

  9. Zamykamy szkolenie, wydajemy zawodowe uprawnienia.

powyższy wariant jest jednym z przykładowych możliwości współpracy, każdy kurs jest indywidualnie ustalany

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl