Kurs eksternistyczny na instruktora i trenera sportu, szkolenia dla instruktorów, warsztaty dla instruktorów

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Tryb Eksternistyczny na kursach
INSTRUKTORA, TRENERA i MENEDŻERA SPORTU

 Polub tę stronę! na FB a uzyskasz dostęp do ofert pracy, bezpłatnych szkoleń itp.

 eksternistyczny za 50% ceny specjalizacji

dla kursów instruktorskich, trenerskich i menedżerskich

 

Niektóre kursy w PAS mogą zostać ukończone w trybie eksternistycznymbez konieczności udziału w zajęciach, ale ze zdawaniem tradycyjnych egzaminów z teorii i praktyki.

 

Ta forma jest przeznaczona głównie dla kursantów, którzy z różnych powodów (osobistych, czasowych, zawodowych, zdrowotnych, epidemicznych itp.) nie mają możliwości uczestnictwa w tradycyjnych grupowych zajęciach, a chcą uzyskać tytuł instruktora, trenera czy menedżera sportu. Taką formę najczęściej wybierają zawodnicy (obecni lub byli), którzy mają bardzo dobrze opanowana technikę danej dyscypliny, czynni instruktorzy i trenerzy, nauczyciele wf z doświadczeniem w konkretnej dyscyplinie itp.

 

Niektóre kursy NIE mogą być realizowane w tym trybie np. instruktora pływania z licencją PZP, wspinaczka sportowa.

 

OPŁATY:

 

Cena specjalizacji kursu w trybie eksternistycznym wynosi 50% ceny specjalizacji kursu tradycyjnego. Czyli np. jeśli kurs instruktora sportu piłki siatkowej w Warszawie kosztuje 1100 zł (za część specjalistyczną), a kursant odbywa go w trybie eksternistycznym, to wpłaca za niego 550 zł. Jeśli kursant na tym samym kursie musi zrobić także część ogólną (e-learning) to dopłaca jeszcze 350 zł, co razem daje 900 zł zamiast 1450 zł (w trybie tradycyjnym). Analogicznie 50% jest stosowane do cen pozostałych kursów, np. menedżer sportu 800 zł zamiast 1599 zł, trener osobisty w Łodzi 625 zł zamiast 1250 zł, narciarstwo alpejskie 750 zł zamiast 1500 zł (za część specjalistyczną) itd.

 

Dla trybu eksternistycznego nie obowiązują promocje cenowe podane na stronach z ofertą kursu oraz w zakładce promocje i zniżki!

 

Opłata 50% nie przysługuje kursantom, którzy chcą robić samą część ogólną bez specjalizacji!

 

Pozostałe opłaty tj. za wydanie uprawnień (legitymacja, certyfikat i zaświadczenie), za płatne terminy egzaminów poprawkowych są takie same jak na kursach tradycyjnych.
 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE:

 

Tryb eksternistyczny jest tańszy od tradycyjnego stacjonarnego kursu, ale kursant nie może uczestniczyć w zajęciach grupowych i konsultacjach z prowadzącymi. Kursant realizuje program kursu we własnym zakresie za pomocą wskazanej literatury, zasobów internetowych i ew. materiałów szkoleniowych na stronie PAS.

 

Ten tryb kursu jest nieco trudniejszy od tradycyjnego, gdyż wymaga od kursanta samodzielnego opanowania metodyki nauczania, ewentualnej poprawy własnej techniki, nauki teorii, historii i przepisów danej dyscypliny.

 

Egzamin zdawany jest w formie tradycyjnej przed komisją, tak jak zdają go kursanci uczestniczący w kursach intensywnych czy weekendowych. Kursantowi przysługuje także jeden bezpłatny wyznaczony przez PAS termin egzaminu poprawkowego.

 

Wymagania egzaminacyjne, programu kursu (czyli zagadnienia do opanowania) oraz wskazana literatura są podanie na stronie z ofertą danego kursu specjalistycznego lub mogą być wysyłane mailem kursantowi.

 

 

Procedura zapisu i egzaminów:
 

Po zapisaniu się i opłaceniu kursu w trybie eksternistycznym kursant  wysyła do PAS maila z informacją, że rozpoczyna kurs w trybie eksternistycznym wraz z prośbą o dostęp do materiałów szkoleniowych na stronie kursów PAS, stanowiących uzupełnienie i rozszerzenie treści przekazywanych podczas tradycyjnych zajęć specjalistycznych. Są tam również wszystkie materiały niezbędne do egzaminu z części ogólnej w tym pytania egzaminacyjne. Wysłanie przez PAS dostępu do materiałów stanowi wykonanie przez PAS zobowiązania usługi szkoleniowej trybu kursu eksternistycznego z zachowaniem możliwości podejścia do egzaminów.

 

Kursant, który opanował materiał i jest gotowy do egzaminu informuje mailowo o tym PAS, która przekazuje informacje o proponowanych terminach i miejscach egzaminów w różnych miastach (najczęściej zdaje się egzamin razem z grupą która kończy dany kurs). Kursant ma 1 rok od zapisania się na podejście do 2 bezpłatnych terminów każdego z egzaminów. Podejście w późniejszym terminie jest możliwe po wniesieniu opłaty 100 zł za każdy egzamin poprawkowy. Egzaminy zaczyna się od egzaminu z części ogólnej, a po jego zdaniu przystępuje do egzaminu z części specjalistycznej.

 

Pozostałe informacje znajdują się na stronie z ofertą danego kursu i regulaminie kursów.

 

Dodatkowe informacje:

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

 

- zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl

statystyka