KURS INSTRUKTORA PΧWANIA W PRUSZKOWIE, KURS NA INSTRUKTORA PΧWANIA W PRUSZKOWIE

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem sportu? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora sportu). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie sportu w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy sportu,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora PΧWANIA w Pruszkowie

oczekujemy na zebranie si grupy

osoby, kt鏎ym zale篡 szybko na kursie zapraszamy na

>>> kurs instruktora p造wania w Warszawie <<<

 (jest to kurs instruktora sportu, specjalno嗆: p造wanie)

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora sportu, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora p造wania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora sportu w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg馧owym programem kursu, numerem, podpisem i piecz徠k wg standard闚, pozwalaj帷ym na podj璚ie legalnej pracy w krajach UE.
Kurs instruktora p造wania przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygl康 legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora p造wania

·         Cz窷 og鏊na (wyk豉dy) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej cz窷ci zwolnieni s absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu lub sportu jak r闚nie instruktorzy sportu i sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk. Ta cze嗆 ko鎍zy si egzaminem og鏊nym (pisemny lub ustny). Przys逝guje 1 bezp豉tne poprawka w wyznaczonym terminie. Materia造 i zagadnienia egzaminacyjne dost瘼ne s na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.
Osoby, kt鏎e z wa積ych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mog by na danych zaj璚iach z cz窷ci og鏊nej maj obowi您ek uzupe軟i wiadomo軼i z materia堯w dost瘼nych na stronie internetowej.

·         Cz窷 specjalistyczna (wyk豉dy, 獞iczenia, praktyki, samokszta販enie) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

3.      Terminy i miejsce zaj耩 kursu instruktora p造wania

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w pi徠ki i poniedzia趾i w godzinach p騧no popo逝dniowych i wieczornych w Warszawie w sali wyk豉dowej na Bielanach lub na Bemowie. Dok豉dna lokalizacja zostanie podana na pocz徠ku marca.

Osoby, kt鏎e z wa積ych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mog by na danych zaj璚iach z cz窷ci og鏊nej maj obowi您ek uzupe軟i wiadomo軼i z materia堯w dost瘼nych na stronie internetowej.

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造 CO TYDZIE w soboty i niedziele w godzinach ............... na p造walni "KAPRY" w Pruszkowie.

UWAGA: 鈍i皻a Wielkiej Nocy oraz weekend majowy wolne od zaj耩 dydaktycznych.
Je瞠li kierownik kursu stwierdzi, 瞠 wi瘯szo嗆 grupy nie zdo豉豉 opanowa materia逝 w wyznaczonej liczbie godzin mo瞠 zarz康zi wyd逝瞠nie kursu o tydzie lub dwa.

4.      Uczestnicy kursu instruktora p造wania

Uczestnikami kursu mog by osoby posiadaj帷e co najmniej 鈔ednie wykszta販enie (wymagane jest dostarczenie do rozpocz璚ia kursu dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze), ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 oraz brak przeciwwskaza lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawno嗆 fizyczna i umiej皻no嗆 p造wania przynajmniej 3 stylami.

5.      Planowana kadra kursu instruktora p造wania

specjali軼i i trenerzy p造wania

 

6.      Cena kursu kursu instruktora p造wania

·         Cz窷 specjalistyczna                      1.650 z brutto

·         Cz窷 og鏊na                                     350 z brutto

                                          RAZEM obie cz窷ci:          2.000 z brutto

v     Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu lub sportu jak r闚nie instruktorzy sportu i sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk

v     P豉tno嗆 ratalna mo磧iwa jest jedynie w przypadku uzyskania zgody. W tym celu nale篡 wys豉 e-mailem podanie z uzasadnieniem na adres kursy@pas.edu.pl

v     Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

v     Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, skierowanie na praktyki instruktorskie, materia造 do zaj耩.

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

7.      Planowany og鏊ny program kursu kursu instruktora p造wania

 1. Technika p造wania sportowego poszczeg鏊nymi stylami p造wackimi oraz skok闚 startowych i nawrot闚.
 2. Podstawy naboru i selekcji do sportu p造wackiego.
 3. Podstawowa sprawno嗆 fizyczna zawodnika uprawiaj帷ego p造wanie.
 4. Podstawy treningu p造wackiego dzieci i m這dzie篡.
 5. Sport p造wacki aktywno軼i ca這篡ciow.
 6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora p造wania.
 7. Zasady bezpiecze雟twa na p造walniach.
 8. Odpowiedzialno嗆 cywilna i karna instruktora p造wania.
 9. Przygotowanie og鏊norozwojowe w treningu p造wackim.
 10. Podstawy biomechaniki p造wania sportowego.
 11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy p造wania.
 12. Organizacja polskiego sportu p造wackiego.
 13. Przepisy p造wania.
 14. Podstawowe cechy 鈔odowiska wodnego, znajomo嗆 si dzia豉j帷ych na cz這wieka.
 15. Rola rozgrzewki w treningu p造wackim.
 16. Zabawy i gry w wodzie bardzo p造tkiej, p造tkiej i 鈔ednio g喚bokiej. Rola 獞icze oswajaj帷ych z wod.
 17. Technika p造wania sportowego poszczeg鏊nymi stylami p造wackimi: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem.
 18. Technika wykonywania skok闚 startowych i nawrot闚 do poszczeg鏊nych styl闚.
 19. Metodyka nauczania p造wania sportowymi stylami p造wackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrot闚.
 20. Podstawy treningu sportowego w p造waniu dla dzieci i m這dzie篡.
 21. Wykorzystanie specjalistycznego sprz皻u w treningu sportowym dzieci i m這dzie篡.
 22. P造wanie niemowl徠.
 23. Aqua aerobic.
 24. Podstawy ratownictwa wodnego

 Szczeg馧owy program i tre軼i zostan przedstawione na pierwszych zaj璚iach.

 
8.
      Procedura zg這szenia kursu instruktora p造wania

 1. Wp豉ci wymagan kwot na konto bankowe:
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/鏚)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                       tytu貫m: PΧWANIE, imi i nazwisko kursanta
 2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia na stronie,
  - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu
 3. Zebra wymagane dokumenty:

1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty)

3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora sportu, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej

6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

4.      Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora p造wania

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi ten dokument na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl