KURSY INSTRUKTORSKIE, SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE,
KURSY NA INSTRUKTORA SPORTU, KURSY NA instruktora REKREACJI RUCHOWEJ

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Kursy Instruktorskie, Trenerskie i Menedżerskie

 

Najbliższe kursy:  

  28 stycznia intensywny kurs instruktora PIŁKI NOŻNEJ w Warszawie

  1 lutego intensywny kurs instruktora KULTURYSTYKI w Łodzi

  5 lutego intensywny kurs instruktora FITNESS w Poznaniu

  7 lutego intensywny kurs instruktora KULTURYSTYKI w Krakowie

  7 lutego  intensywne kursy instruktorskie w Warszawie 9 kursów

  28 luty weekendowy kurs instr. PODNOSZENIA CIĘŻARÓW w Konstantyn.
 
2 marca intensywny kurs instruktora NARCIARSTWA w Zieleńcu

  2 marca intensywny kurs instruktora SNOWBOARDU w Zieleńcu

  28 marca weekendowe kursy instruktorskie w Warszawie 18 kursów!

  11 kwietnia weekendowe kursy instruktorskie w Lublinie aż 12 kursów!

  11 kwietnia weekendowe kursy instruktorskie w Szczecinie aż12 kursów!

  11 kwietnia weekendowy kurs instruktora FITNESS w Poznaniu

  10 kwietnia intensywny kurs instruktora WSPINACZKI pod Krakowem

 


szczegółowa oferta - wybierz jeden z poniższych działów:

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl

 

 

--> oferta pracy w biurze PAS <--

 

 

 

 

statystyka