KURSY INSTRUKTORSKIE, SZKOLENIA INSTRUKTORSKIE, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE,
KURSY NA INSTRUKTORA SPORTU, KURSY NA instruktora REKREACJI RUCHOWEJ

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Kursy Instruktorskie, Trenerskie i Menedżerskie


 

VOUCHERY i BONY UPOMINKOWE na KURSY PAS

 

 

OFERTA PRACY W BIURZE PAS

 

 19 października weekendowych 18 różnych kursów w Warszawie

 19 października weekendowych 12 różnych kursów w Szczecinie

 19 października weekendowych 12 różnych kursów w Lublinie

 9 listopada intensywny kurs trenera OSOBISTEGO w Łodzi

 9 listopada intensywny kurs instruktora KULTURYSTYKI w Łodzi

9 listopada  intensywny kurs instruktora FITNESS w Poznaniu

 9 listopada intensywny kurs trenera OSOBISTEGO w Krakowie

 9 listopada intensywny kurs instruktora KULTURYSTYKI w Krakowie

 27 grudnia intensywny kurs instruktora narciarstwa w Zieleńcu

 27 grudnia intensywny kurs instruktora snowboardu w Zieleńcu

 4 stycznia intensywny kurs instruktora narciarstwa w Zieleńcu

 4 stycznia intensywny kurs instruktora snowboardu w Zieleńcu

 8 lutego intensywnych 10 różnych kursów w Warszawie

 marzec intensywny kurs instruktora WSPINACZKI pod Krakowem

 4 kwietnia weekendowy kurs trenera 2 kl. pływania w Warszawie

 7 sierpień intensywny kurs instruktora tańca w EDS w Warszawie

 wrzesień intensywny kurs instruktora WSPINACZKI pod Krakowem

 


szczegółowa oferta - wybierz jeden z poniższych działów:

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl


 

 

 

 

statystyka