szkolenia dla instruktorów, warsztaty dla instruktorów

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE

 

Warsztat metodyczny

STRETCHING EXPERT

w Warszawie

NOWA OFERTA PAS MASTERCLASS

 

najbliższe terminy tego kursu:

http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/arrowbullet.png 6 października 2018 w Warszawie

 

osoby zdecydowane na udział prosimy o zapisanie się
przez formularz zgłoszeniowy na warsztat i dokonanie opłaty

 

 

OPIS: Warsztat metodyczny STRETCHING EXPERT to kompleksowe szkolenie z zakresu rozluźniania mięśni i tkanek, rozciągania i zwiększania zakresu ruchów w stawach. Poznasz najnowsze bezpieczne metody oraz pozycje stretchingowe stosowane w treningach personalnych, a także grupowych. Diagnostyka przykurczów oraz metody ich eliminowania wpiszą się na stałe w prowadzone przez ciebie treningi.   

 

CERTYFIKAT: Każdy z uczestników otrzyma wyjątkowy dwustronny certyfikat PAS MASTERCLASS STRETCHING EXPERT potwierdzający udział w warsztacie, w języku polskim i angielskim. Certyfikat wydawany jest bezpośrednio po szkoleniu!

 

WYMIAR SZKOLENIA: 1 dzień szkoleniowy, 5-8 h zegarowych plus przerwy (w zależności od liczby uczestników), planowane rozpoczęcie od g. 10.00

 

PLANOWANE MIEJSCE: Fitness Klub APLAUZ, ul. Radiowa 1a, mapka: www.pas.edu.pl/aplauz Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3-4 dni przed zajęciami.  

 

WYMAGANIA:  

Uczestnikiem warsztatu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat,

2. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas warsztatu (podpisane oświadczenie na karcie uczestnika),

3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztacie (podpisane oświadczenie na karcie uczestnika);
4. jest już instruktorem lub mocno interesuje się tematem tego szkolenia.

 

PLANOWANY PROWADZĄCY:

Elżbieta FurmanElżbieta Furman – instruktor Reebok Poland, absolwentka medycznego studium fizjoterapii w Konstancinie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale rehabilitacji ruchowej. Współzałożycielka Reebok University Poland. W 1997 roku w konkursie "Boskie Ciała" została uznana za najlepszego instruktora fitness w Polsce. Prowadzi wszystkie formy ruchowe, głównie te prozdrowotne, proponowane w klubach fitness. Jej zajęcia są pełne humoru, dowcipu i dobrej zabawy. Z racji wykształcenia w swojej pracy kładzie największy nacisk na prawidłowa technikę wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Jej dewiza to: minimum urazów i przeciążeń - maksimum efektów i zadowolenia.

 

CENA: 490 zł PROMOCJA: 350 zł brutto (zawiera: zajęcia teoretyczno-praktyczne, wynajem obiektów, materiały od prowadzących zajęcia, certyfikat ukończenia szkolenia).

Dla chętnych wystawiamy fakturę za udział w warsztacie, prosimy o taką informację mailem na adres kursy@pas.edu.pl . Istnieje możliwość sfinansowania warsztatu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

RAMOWY PROGRAM:

część  teoretyczna :

  • pojęcie stretchingu, cele, korzyści, przeciwwskazania

  • pojęcie gibkości  i jej rodzaje

  • metody treningu  gibkości( balistyczna, dynamiczna ,statyczna )

  • metoda poizometrycznej  relaksacji ( PIR )

  • metoda hamowania zwrotnego

  • podział mięśni wg. Vlastimira Jandy

część  praktyczna :

  • rozgrzewka

  • masterclass (1 godz)

  • szczegółowe omówienie techniki wybranych  ćwiczeń  rozciągających

  • testy ruchomości

 

ZGŁOSZENIA:  

4 dni przed warsztatem lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc

1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na warsztat
2. dokonać pełnej opłaty na konto bankowe: 

POLSKA AKADEMIA SPORTU
ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
mBank
 (BRE BANK WBE/Łódź) 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytułem: STRETCHING, imię i nazwisko kursanta

- spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na warsztacie,

- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu.

 

 Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne 

- liczba miejsc jest ograniczona,

- o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat,

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o warsztacie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć,

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy,

- zgodnie z art. 27  ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.  konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość  z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13,

- organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu ze względu na zbyt małą liczbę chętnych,

- regulamin warsztatów PAS MasterClass na stronie organizatora w zakładce dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl

statystyka