KURS TRENERA OSOBISTEGO KURS TRENERA PERSONALNEGO W WARSZAWIE, KURS NA TRENERA SOBISTEGO KURS NA TRENERA PERSONALNEGO W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na TRENERA OSOBISTEGO

kurs na TRENERA PERSONALNEGO

w Warszawie od 28 marca do 24 maja 2015 

kurs weekendowy (7 x sob-niedz)

Zjazdy: 28-29.III, przerwa na Wielkanoc, 11-12.IV, 18-19.IV,
25-26.IV, przerwa na majówkę, 9-10.V, 16-17.V, 23-24.V
 

kolejne edycje tego kursu w Warszawie odbędą się:

27 czerwca - 12 lipca 2015 (intensywny, 16 dni)
12 - 27 września 2015 (intensywny, 16 dni)

17 października - 6 grudnia 2015 (weekendowy, 7 tygodni)

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 

1.      Uprawnienia kursu trenera osobistego

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje DYPLOM trenera osobistego, który jest wystawiany przez Rektora Polskiej Akademii Sportu max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs trenera osobistego przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych, prowadzenia zajęć indywidualnych i z małymi grupami. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.


2.
      Struktura kursu trenera osobistego   

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 100 godzin lekcyjnych (75 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 50 h lekcyjnych (37,5 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu trenera osobistego

Zajęcia z części specjalistycznej planujemy:

1. na kursie weekendowym  CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w planowanych godzinach 9.00 - 16.00 plus 4 dodatkowe wykłady w godzinach 16.00 - 22.00

2. na kursie intensywnym codziennie w planowanych godzinach 8.00 - 17.00

w Warszawie w większości w fitness klubie APLAUZ ul. Radiowa 1a i innych pobliskich obiektach na Bemowie. Dokładna lokalizacja i godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

Dodatkowo uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów specjalistycznych na stronie (e-learning) przygotowanych przez niektórych prowadzących, obowiązują one na egzaminie końcowym.

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem.

 

UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

 


4.      Uczestnicy kursu trenera osobistego

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość i doświadczenie w zakresie treningu\

6. zawodowy tytułu: instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej dowolnej dyscypliny uzyskany PRZED kursem trenera osobistego
LUB równoległe uczestnictwo w dowolnie wybranym kursie instruktorskim w PAS (najlepiej instruktora kulturystyki, godziny zajęć się nie pokrywają).

Większość kursantów stanowią instruktorzy kulturystyki/fitness, mający dużą wiedzę o treningu siłowym, żywieniu i suplementacji. Osoby z innych specjalności będą musiały więcej czasu poświęcić na samodzielne opanowanie tych tematów z podanych materiałów i literatury.
 

5.      Planowana kadra kursu trenera osobistego

Katarzyna Kasia Kozakiewicz - Absolwentka AWF, instruktor kulturystyki. Mistrzyni Świata w Fitness Sylwetkowym. 18 lat stażu treningowego. Już 11 lat zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia pracując jako trener personalny, specjalistka w odchudzaniu, treningu siłowym oraz odżywianiu i dobieraniu indywidualnych diet.

 

Sebastian Kuliński - czołowy polski kulturysta, reprezentant Polski, instruktor sportu w kulturystyce, sędzia kulturystyki PZKFiTS, doświadczony instruktor i trener personalny, wykładowca i egzaminator na kursach instruktora kulturystyki. oraz trenera personalnego, uzyskał m.in. tytuł Mistrza Polski oraz vice-mistrza Polski (kulturystyka klasyczna)

Krzysztof Selenta
– trener osobisty i główny fizjoterapeuta Mariusza Pudzianowskiego, Piotra Głuchowskiego, Pawła Nastuli i innych znanych osób. Rehabilitant, Terapeuta manualny, dietetyk, dyplomowany instruktor kulturystyki i odnowy biologicznej. Właściciel http://www.treningmedyczny.pl/video.html

Elżbieta Ela Furman - manager klubu "Olimpus”, instruktor Reebok Poland Absolwentka medycznego studium fizjoterapii w Konstancinie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale rehabilitacji ruchowej. Współzałożycielka Reebok University Poland. W 1997 roku w konkursie "Boskie Ciała" została uznana za najlepszego instruktora fitness w Polsce. Prowadzi wszystkie formy ruchowe proponowane w klubie "Olimpus". Jej zajęcia są pełne humoru , dowcipu i dobrej zabawy. Z racji wykształcenia w swojej pracy kładzie największy nacisk na prawidłowa technikę wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Jej dewiza to: minimum urazów i przeciążeń - maksimum efektów i zadowolenia!!!

dr Adam Khonke, vice prezydent European Fitness Centre Association, Prezes Polskiego Zwiazku Fitness and Wellness, http://www.pzfw.pl jeden z pierwszych i najlepszych menagerów fitness w Polsce, właściciel sieci klubów fitness and spa w Niemczech

Szymon Ściński - właściciel firmy „Body & Mind” www.trenerosobisty.pl, trener osobisty, absolwent WSP o kierunku wychowanie fizyczne, instruktor kulturystyki, sędzia kulturystyki i fitness, masażysta. Wielokrotny gość telewizji TVN i TVP2 w charakterze eksperta. Współpracuje z portalami internetowymi o tematyce prozdrowotnej (aktywni.pl, fit.pl). Specjalizuje się w treningu sylwetkowym oraz w dietetyce i odnowie biologicznej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie praktyczne.

Paweł "MĄKA" Mączyński - Trener personalny (www.zdrowytrening.pl , www.hpf.pl) i ekspert koordynujący treningi odchudzające wydawnictw poradniczych (Naj, Claudia, Glamour i Gala). Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zawodnikiem klasy mistrzowskiej w dziesięcioboju, wielokrotnym reprezentantem Polski i multimedalistą Mistrzostw Polski. Jest trenerem Kadry Mazowsza przygotowania fizycznego tenisistów, koszykarzy, piłkarzy oraz przygotowania fizycznego w dyscyplinie lekkoatletyki oraz kulturystyki i podnoszenia ciężarów. Czynnie współpracuje z klubami i stowarzyszeniami sportowymi. Jest organizatorem obozów sportowych, wyjazdów szkoleniowych dla firm (Zdrowy kręgosłup, Chudnij zdrowo) i imprez rekreacyjnych. Ukończone dodatkowo kursy Masażysty I i II stopnia oraz Terapii Manualnej kręgosłupa dla osób dorosłych i z nadwagą, Specjalizuje się w treningach odchudzających i kształtujących sylwetkę.

Piotr Wróblewski - Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, trener piłki siatkowej, Master Instruktor International Nordic Walking Association, nauczyciel i doradca metodyczny, nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2005 roku zainicjował program turystyczno-rekreacyjny Spacer po zdrowie – Nordic Walking na warszawskim Bemowie, w którym regularnie uczestniczy kilkaset osób. Autor licznych publikacji z zakresu wychowania fizycznego, promocji aktywności fizycznej i zdrowia. Autor bestsellera wydawnictwa Pascal, seria FAN – „Nordic walking. Poradnik”

Janusz Facon - Absolwent Politechniki Lubelskiej, Instruktor Sportu o Specjalności Pływanie, OM AQUA INSTRUKTOR, Instrukor Beco Aqua Fitness Professional, Ratownik Wodny WOPR, Uczestnik kursu Aqua Trener Personalny dr Mary Sanders (USA, Prezenter na konwencjach Aquafitness "Na Fali" w Kołobrzegu, Cetniewie i Wałczu w latach 2005-2008, Uczestnik międzynarodowych konwencji Aquafitness w Berlinie i Karlsruche w latach 2006-2008, Zajęcia AQUA TRAINING, będące jego pasją prowadzi ekspresyjnie i dynamicznie, zaskakuje nowymi pomysłami. www.aquaaerobik.pl/instruktorzy

Danuta Danka Papińska - czołowa Polska instruktorka pilates, wyszkolona i rekomendowana przez Pilates Body Control http://www.bodycontrol.co.uk (najlepsza Akademia Trenerów Pilates z siedzibą w Londynie), wieloletnia instruktorka fitness, spinning, step, ball, tbc i innych form fitness.

Edyta Litwiniuk - absolwentka studiów doktoranckich w AWF w Warszawie, specjalista ds. dietetyki i planowania żywienia, magister wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki. Autorka Pregnicious Program, wykładowca na kursach instruktorskich, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w lekkiej atletyce i była zawodniczka kadry narodowej. Trener personalny, trener II klasy lekkoatletyki, instruktor fitness–kulturystyki i fitness–nowoczesne formy gimnastyki, instruktor kajakarstwa, wychowawca i kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach naukowych i na portalach internetowych. Zawsze świetnie zorganizowana, konkretna, przy tym wszystkim uśmiechnięta, zwariowana, otwarta na ludzi. Miłośniczka snowboardu i matka 2-ki dzieci. Właściciel firmy Extreme Academy.

ta kadra najczęściej prowadziła zajęcia w poprzednich edycjach kursu - czasami może zdarzyć się zastępstwo w razie niedyspozycji prowadzącego

 

6.      Cena kursu trenera osobistego

·         Część specjalistyczna z trenera osobistego   1599 zł brutto

                                                               RAZEM:          1599 zł brutto

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały od prowadzących zajęcia.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie certyfikatu Trenera oraz certyfikatu w języku angielskim).

 

7.      Ramowy (wstępny) planowany program kursu trenera osobistego

Sebastian Kuliński lub Szymon Sciński: Wywiad wstępny z klientem:
a) oczekiwania i potrzeby,
b) stan zdrowia, badania lekarskie niezbędne do podjęcia zajęć ruchowych o wzmożonym wysiłku,
c) testy i ocena sprawności fizycznej i możliwości wysiłkowych,
d) czas trwania współpracy.

Sebastian Kuliński Podstawowe ćwiczenia siłowe w treningu personalnym (wzmacnianie, rodzaje treningów, grupy mięśniowe i ich funkcje, podstawowe zestawy ćwiczeń dla osób początkujących, intensywność i planowanie treningu).

Paweł Mączyński: Wszechstronne ćwiczenia fizyczne (biegi, skoki, rzuty, ćw. gibkościowe, siłowe, płotkarskie, piłki lekarskie itp.), w treningu personalnym. Praca ze specyficznymi klientami.

Piotr Wróblewski: Nordic walking i ćwiczenia rozciągające formą wszechstronnego treningu personalnego dla różnych osób.

Szymon Sciński lub Sebastian Kuliński: Trener Osobisty - budowanie własnego wizerunku oraz trwałych relacji z klientem:
a) jak kreować właściwy i pożądany obraz własnej osoby wobec obecnych oraz potencjalnych klientów /media: telewizja, radio, magazyny branżowe, portale internetowe etc./
b)
 psychologia pracy indywidualnej z klientem: podejście do klienta: sposób prowadzenia rozmowy, utrzymywanie „profesjonalnego dystansu”- „mowa ciała”, motywowanie, techniki NLP etc. 

Sebastian Kuliński: Diety, żywienie i suplementacja. Ustalanie właściwego programu dietetycznego oraz suplementacyjnego dla danej osoby /indywidualizacja/ w zależności od typu sylwetki, metabolizmu, stylu życia, wieku etc.

Elżbieta Furman: Gym-stick, piłki, stretching w treningu personalnym.

Danka Papińska: Pilates, wałki, gumy i inne elementy w treningu personalnym.

Tomasz Zamiela: Trening siłowy fitness. Ćwiczenia personalne przy muzyce. 

Krzysztof Selenta: Funkcjonalny trening medyczny – połączenie ćwiczeń z zakresu fizjoterapii, masażu, technik manualnych z ćwiczeniami treningowymi.

Edyta Litwiniuk: Ćwiczenia z kobietami w ciąży i po ciąży – wskazania i przeciwwskazania. Powrót do formy po porodzie.

Sebastian Kuliński: Dobór odpowiedniego rodzaju zajęć w zależności od oczekiwań oraz potrzeb klientów: przyrost masy, przyrost siły, redukcja masy, trening zdrowotny, uzupełnienie innego sportu, inne. Planowanie treningu siłowego.

Janusz Facon: Aqua trening personalny – zastosowanie licznych przyrządów do ćwiczeń fizycznych w wodzie płytkiej i głębokiej.

Dr Adam Kohnke: Management fitness & wellness. Zarządzanie klubem fitness. Oczekiwania i potrzeby klientów korzystających z klubów i ćwiczeń typu fitness. Porównanie Polski z innymi krajami

Katarzyna Kozakiewicz: Warsztat pracy indywidualnej z klientem (zachęcenie, utrzymanie, motywowanie). Trening w różnorodnych środowiskach (brak sprzętu, małe pomieszczenia). Zastosowanie nietypowych przyrządów z otoczenia domowego.

Sebastian Kuliński lub Szymon Ściński: Błędy w technice wykonywania poszczególnych ćwiczeń – mogące w przyszłości generować kontuzje u klientów /na konkretnych przykładach/. Ćwiczenia, które powinno się całkowicie wyeliminować z programów treningowych u większości klientów /ze względu na ich „kontuzjogenność”/ oraz te które są przeciwwskazane przy określonych schorzeniach. Czym je zastąpić ? Praca z osobami w starszym i podeszłym wieku oraz osobami z nadwagą i otyłymi. Na co zwracać szczególną uwagę i czego bezwzględnie unikać. Rodzaje i zalety treningów: outdoor i indoor. Trening w różnorodnych środowiskach (brak sprzętu, małe pomieszczenia).  Wady i zalety.

 

Zajęcia mają charakter teoretyczno - praktyczny. Szczegółowy program i  treści zostaną dostosowane do poziomu uczestników i mogą się różnić od powyższych.  

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu trenera osobistego

ZAPISY na kurs na kurs edycji wiosennej DO 20 marca

 1. Wpłacić 200 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                95 1140 2004 0000 3202 5484 8110
                       tytułem: trener osobisty, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  6. Kserokopię posiadanej legitymacji instruktorskiej

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A49.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu trenera osobistego

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl