szkolenia dla instruktorów, warsztaty dla instruktorów

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


Vouchery i bony upominkowe na kursy PAS

Chcesz kupić innej osobie w prezencie cały kurs lub dofinansować udział w kursie? Przygotowaliśmy vouchery, które obdarowana osoba może wykorzystać na dowolny kurs w Polskiej Akademii Sportu. Na voucherze może być wpisana (ale nie musi) kwota vouchera, wybrana nazwa kupującego i ew. inne dane np.:

Procedura zakupu vouchera:

1. Wpłać wybraną kwotę na konto PAS - dane do przelewu w zakładce kontakt , (najczęściej kupowane są vouchery o kwocie 500 lub 1000 zł, średnia cena za pełny kurs w Polskiej Akademii Sportu wynosi 1250 zł)

2. Wyślij maila z potwierdzeniem przelewu na adres kursy@pas.edu.pl 

3. W treści pow. maila wpisz:

   a) imię i nazwisko obdarowanego plus datę i miejsce urodzenia (jeśli ją znasz)

   b) ew. nazwę kursu która ma być wpisana na voucherze

   c) informację czy na voucherze ma być podana jego wartość

4. W ciągu 2 dni otrzymasz mailem plik z voucherem (jpg lub pdf) do samodzielnego wydrukowania lub przekazania osobie obdarowanej.

5. Obdarowany ma 1 rok na wykorzystanie Vouchera na jednym wybranym kursie w PAS, a jeśli kurs jest droższy niż wartość vouchera to Obdarowany dopłaci różnicę.

6. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody PAS możliwa jest zmiana kursu na inny lub wydłużenie ważności vouchera .

 

Regulamin kursów PAS

Regulamin voucherów PAS

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl

statystyka