KURS INSTRUKTORA Χ狸IARSTWA W Mi雟ku Mazowieckim, KURS NA INSTRUKTORA Χ狸IARSTWA W Mi雟ku Mazowieckim

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora Χ狸IARSTWA

w Mi雟ku Mazowieckim

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalno嗆: 造篤iarstwo)

zaj璚ia w soboty i niedziele po ok 5-6 h zegarowych
przez ok. 5 weekend闚


kolejny termin nie zosta jeszcze ustalony

osoby zainteresowane prosimy o BEZPxTN REZERWACJ MIEJSCAZaj璚ia odbywaj si w sali konferencyjnej i na lodowisku Miejskiego O鈔odka Sportu i Rekreacji w Mi雟ku Mazowieckim ul. Wyszy雟kiego 56 - www.mosir.org.pl
 


ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.
      Uprawnienia kursu instruktora 造篤iarstwa

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg馧owym programem kursu, numerem, podpisem i piecz徠k wg standard闚, pozwalaj帷ym na podj璚ie legalnej pracy w krajach UE. 

Kurs instruktora 造篤iarstwa przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze instruktora!
 

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygl康 legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

    • 鑿iczenia, wyk豉dy, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

    • Samokszta販enie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca w豉sna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulamin闚 zawod闚, przygotowanie konspekt闚 na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazuj kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

 

 

3. Terminy i miejsce zaj耩 kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyska豉 oficjaln zgod na prowadzenie cz窷ci og鏊nej w tej formie. Egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造 na obiektach Miejskiego O鈔odka Sportu i Rekreacji w Mi雟ku Mazowieckim ul. Wyszy雟kiego 56 - www.mosir.org.pl w soboty i niedziele po ok 5-6h dziennie.

Dok豉dne godziny zaj耩 zostan podane przed rozpocz璚iem kursu.

 

 

 

4. Uczestnicy kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

Uczestnikami kursu mog by osoby posiadaj帷e:

1. co najmniej 鈔ednie wykszta販enie (wymagane jest dostarczenie do rozpocz璚ia kursu dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze)
2. ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚
3. brak przeciwwskaza lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim
4. wysok sprawno嗆 fizyczn

5. dobr umiej皻no嗆 jazdy na 造篤ach, panowania nad nimi w ka盥ym momencie

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

Kierownik Kursu: mgr Agnieszka D帳rowska - Perzyna.

Trener I klasy w 造篤iarstwie figurowym. Jest absolwentk Akademii Wychowania Fizycznego J霩efa Pi連udskiego w Warszawie gdzie uko鎍zy豉 r闚nie studia doktoranckie a tak瞠 od 2006 roku pracuje na stanowisku asystenta. Tytu trenera I klasy uzyska豉 w 2010 roku. Jest by陰 cz這nkini kadry narodowej oraz wielokrotn reprezentantk Polski w imprezach mi璠zynarodowych. Prowadzi zaj璚ia ze wszystkimi grupami wiekowymi.

Wsp馧uczestniczy豉 w szkoleniu oraz przygotowaniu cz這nk闚 kadry wojew鏚zkiej, m這dzik闚, junior闚 oraz cz這nk闚 kadry preselekcji oraz kadry narodowej. Przy jej wsp馧udziale zawodnicy zdobywali medalowe pozycje w zawodach Warszawskiej Olimpiady M這dzie篡, Og鏊nopolskiej Olimpiady M這dzie篡 oraz Mistrzostwach Polski. Uczestniczy w kursokonferencjach, seminariach oraz warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Polski Zwi您ek ㄊ篤iarstwa Figurowego. W swoim dorobku naukowym posiada 15 publikacji w r騜nego rodzaju czasopismach naukowych oraz wydaniach po konferencyjnych w Polsce i za granic. Ponadto otrzyma豉 wiele nagr鏚 na mi璠zynarodowych konferencjach naukowych dotycz帷ych sportu i rekreacji.


 

6. Cena kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

· Cz窷 specjalistyczna z 造篤iarstwa                   990 z brutto

 

· Cz窷 og鏊na                                               350 z brutto

 

 RAZEM obie cz窷ci:                                     1.340 z brutto

 

v Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak r闚nie instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk

 

v     P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 400 z przy zapisie, reszta kwoty do 7 stycznia 2012

 

v Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

 

v Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, skierowanie na praktyki instruktorskie, materia造 do zaj耩.

 

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

 

 

7. Planowany og鏊ny program kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 1. Zasady bezpiecze雟twa na lodzie

 2. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora 造篤iarstwa.

 3. Gry i zabawy na lodzie

 4. Podstawowe elementy techniczne pozwalaj帷e prowadzi w zakresie elementarnym zaj璚ia z 造篤iarstwa w szko豉ch i klubach rekreacyjnych

  1. Postawa 造篤iarska, jazda przodem i ty貫m (odbicie), jazda na kraw璠ziach przodem i ty貫m (beczki, p馧beczki, w篹yki) 

  2. Hamowanie p逝giem i p馧p逝giem w je寮zie w prz鏚 i w ty, hamowanie sposobem T - zwyk造m i odwr鏂onym, hamowanie zwrotem obun騜

  3. Przek豉danka w prz鏚 i w ty (逝ki wewn徠rz, zewn徠rz i po kole)

  4. Jazda w pozycji wagi po prostej i po kole

  5. Spirala w璕ierska

  6. Jazda parami (chwyty, przeci庵anie pod nogami, waga w dw鎩kach)

  7. Przej軼ie i odbicie z jazdy przodem do jazdy ty貫m i do jazdy przodem indywidualnie i w parach

  8. Przej軼ie tr鎩kowe po kole i po 鏀emce

  9. Piruet obun騜 ze stania w miejscu

  10. Piruet stany z cyrkla przodem

  11. Tr鎩ka skakana (z najazdu przodem i przek豉danki ty貫m)

  12. Krok "slip" i "chasse" i "marynarski"

  13. Elementy 造篤iarstwa szybkiego

  14. Elementy hokeja na lodzie

 5. Wybrane przepisy 造篤iarstwa do s璠ziowania zawod闚 szkolnych

 6. Odpowiedzialno嗆 cywilna i karna instruktora 造篤iarstwa.

 7. Przygotowanie og鏊norozwojowe w 造篤iarstwie

 8. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy 造篤iarstwa.

 9. Rola rozgrzewki w treningu 造篤iarskim.

 10. Selekcja i nab鏎 do sportu 造篤iarskiego.

 11. Testy umiej皻no軼i 造篤iarskich

Szczeg馧owy program i tre軼i zostan dostosowane do poziomu umiej皻no軼i grupy i mog r騜ni si od wy瞠j wymienionych.

 

 

8. Procedura zg這szenia kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

ZAPISY DO 3 stycznia 2012

 

 1. Wp豉ci pierwsz rat 400 z (lub pe軟a kwot) na konto bankowe:

POLSKA AKADEMIA SPORTU

01-461 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/鏚)

72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytu貫m: Χ狸IARSTWO Mi雟k, imi i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia

 

 - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebra wymagane dokumenty:

1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty)

3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej

6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

4. Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora 造篤iarstwa w Mi雟ku Mazowieckim

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi ten dokument na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

 

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

 

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl