KURS MENEDŻERA MENAGERA MENADŻERA SPORTU W WARSZAWIE, KURS NA MENADŻERA MENAGERA MENADŻERA SPORTU W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs MENEDŻERA SPORTU w Warszawie

(jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE menedżera sportu)

planowane terminy:

 6 kwiecień - 26 maj 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 6-7.IV, 13-14.IV, 20-21.IV, wolne na długą Majówkę, 11-12.V, 18-19.V, 25-26.V

 19 październik - 1 grudzień 2024 (tryb weekendowy sob-niedz, 8-10 tygodni), zjazdy: 19-20.X, 26-27.X, wolne na Wszystkich Świętych, 9-10.XI, 16-17.XI, 23-24.XI, 30.XI-1.XII

 możliwość realizacji tego kursu w trybie eksternistycznym (cena do 50% niższa), nabór ciągły, samodzielna realizacja tematów z materiałów i literatury, egzaminy w trybie tradycyjnym - zobacz szczegóły trybu eksternistycznego

 

osoby wstępnie zainteresowane tym kursem prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca (jej ważność wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udział w kursie o zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia menadżera sportu

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie kursant otrzymuje DYPLOM MENEDŻERA SPORTU oraz ZAŚWIADCZENIE potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru z rozporządzenia MEN. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT MENEDŻERSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Uprawnienie daje prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienie jest wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.

Wszystkie Dyplomy wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Format 207 x 145 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze beżowym

Wzór wydawanych dokumentów dla absolwentów kursu: dyplomu w twardej  oprawie (im. skóry, rozmiar ½ A4), zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych wg wzoru MEN oraz certyfikatu w języku angielskim z programem kursu.

 

2.      Struktura kursu menegera sportu

  Część teoretyczna (ogólnomenedżerska) 100 h lekcyjnych (75 h zegarowych) - wykłady w formie e-learningu z teorii zarządzania, zarządzania strategicznego, marketingu, organizacji, prawa, ekonomii itp. Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów kierunku zarządzania i marketingu.

Część specjalistyczna 100 h lekcyjnych (75 h zegarowych) - ćwiczenia i warsztaty z zarządzania i marketingu sportowego oraz sponsoringu

  Praktyki menedżerskie 50 h lekcyjnych odbywane w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranej organizacji sportowej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, PKOL, ogólnopolski związek sportowy, regionalny związek sportowy, gminny lub miejski wydział sportu, ośrodek sportu i rekreacji, klub sportowy). Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego.
Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania Dyplomu Menedżera Sportu jest złożenie wypełnionego dziennika praktyk z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk menedżerskich można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka materiały. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

3.      Terminy i miejsce zajęć menagera sportu

Zajęcia z części teoretycznej (ogólnomenedżerskiej) będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z tej części zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej planujemy CO TYDZIEŃ w soboty i niedziele w Warszawie w planowanych godzinach 10.30 - 16.30 w

 

Szkole Podstawowej nr 364 na Bemowie, ul. Andriollego 1, wjazd od ul. Wrocławskiej, można dojechać: autobusami linii: 112, 122, 167, 171, 384, 406, 507, E2 do przystanku Widawska lub tramwajami linii: 2, 13, 23, 24, 35 do przystanku Orlich Gniazd; mapka dojazdu: www.pas.edu.pl/andriollego 

 

W niektóre dni godziny i miejsce zajęć mogą ulec zmianie. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu pierwszych zajęciach jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed kursem.

 

UWAGA: W sytuacjach wyjątkowych kurs może zostać wydłużony o jeden lub dwa weekendy.

4.      Uczestnicy kursu menedżera sportu

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe). Kurs jest adresowany w szczególności do kadry kierowniczej i pracowników:

 • ośrodków sportu i rekreacji
 • klubów sportowych, działających w różnych dyscyplinach;
 • stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych;
 • nowo powstających organizacji sportu, które mają się zajmować zarządzaniem ligami sportowymi;
 • przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami organizacji sportowych;
 • mediów, realizujących transmisje sportowe i w ten sposób uczestniczących w przekazywaniu produktów sportowych kibicom;
 • a także studentów i absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.

5.      Kadra menedżera sportu

główny prowadzący Tomasz Redwan - znakomity specjalista i autorytet z dziedziny zarządzania i marketingu w sporcie, dyrektor marketingu wielu imprez sportowych polskich i międzynarodowych (siatkówka - Liga Światowa, tenis, koszykówka, żeglarstwo, itp.), specjalista ds. marketingu i promocji w Polskim Komitecie Olimpijskim, właściciel agencji marketingu sportowego RSM, doradca w zakresie tworzenia i realizacji programów marketingowych wykorzystujących sport dla firm polskich i międzynarodowych, konsultant sponsoringu w Adidas Polska, współtwórca jedynego w Polsce kompleksowego badania rynku sponsorskiego „Sponsoring Monitor” (ARC Rynek i Opinia), pomysłodawca i współtwórca jedynego w Polsce centrum informacji o sponsoringu sponsoring.pl

pozostałymi wykładowcami kursu są wybitni specjaliści rynkowi (praktycy) z zakresu zarządzania sportem i marketingu sportowego, w miarę możliwości m.in.

Grzegorz Alaksander Kita - prezes Zarządu Sport Management Polska sportmanagement.pl 

Michał Drelich - Dyrektor Sport Evolution sportevolution.pl 

Andrzej Krok, Michał Łukawski - Agencja marketingu sportowego b2sport.pl

Michał Mango - konsultant marketingu i Public Relations sportowego Polish Sport Promotion pspsport.pl 

Paweł Januszewski - Puma Running Ambasador prezes fundacji Bieganie.pl  

dr Adam Khonke - prezes Polskiego Związku Fitness and Wellness

Michał Wierzbicki - telewizja EUROSPORT

Tomasz Wolfke - telewizja nSport

oraz specjaliści prawa sportowego oraz funduszy unijnych na sport

i inni

UWAGA: nie gwarantujemy, że WSZYSCY wyżej wymienieni prowadzący będą prowadzić zajęcia. Jednakże dokładamy wszelkich starań, aby na każdym kursie większość z ww. prowadziła zajęcia.

 

6.      Cena kursu menedżera sportu

·         Cały kurs                                      1.600 zł brutto

v   Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

v    Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v   Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v   W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki menadżerskie, OLBRZYMI PAKIET materiałów do zajęć oraz e-learningu

v   Po zakończeniu kursu następuje Egzamin MENEDŻERSKI zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie Dyplomu Menedżera Sportu, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów.

 

7.1.  Warunki zaliczenia kursu menadżerskiego

- aktywna obecność na zajęciach, wykonywanie zadań podczas zajęć

- egzamin menedżerski z części teoretycznej i specjalistycznej

- złożenie dokumentacji potwierdzającej zaliczenie 50 godzin praktyk menadżerskich – praktyki można wykonać w dowolnie wybranej organizacji działającej w obszarze kultury fizycznej. Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego.

 7.2.      Cel i Planowany ramowy program kursu menedżerów sportowych

Celem kursu jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez:

- przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania   uprawnień   decyzyjnych   oraz   doskonalenia   umiejętności organizatorskich menedżera;

- dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych;

- kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji;

- opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.

 

» Planowane zagadnienia poruszane na kursie menedżera sportu

1.      Badania marketingowe na rynku sportu

2.      Europejskie systemy zarządzania sportem

3.      Impreza sportowa jako rozszerzony produkt marketingowy i baza medialnej kampanii reklamowej

4.      Koncepcja marketingu sportu

5.      Kształtowanie wizerunku marki organizacji sportowych

6.      Marketing sportowy w strategii marketingowej firmy

7.      Marketing usług sportowych

8.      Media w strukturze marketingu sportu

9.      Międzynarodowe negocjacje w sporcie

10.  Międzynarodowe organizacje sportowe

11.  Podstawy ekonomii sportu

12.  Podstawy finansów przedsiębiorstwa

13.  Podstawy marketingu

14.  Podstawy prawa reklamy

15.  Podstawy prawa spółek

16.  Podstawy prawa własności intelektualnej

17.  Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji sportowych

18.  Promocja organizacji sportowych

19.  Rynek mediów w Polsce

20.  Rynek sportu na świecie i w Polsce

21.  Sponsoring sportu-planowanie, relacja i kontrola efektów

22.  Stosowanie koncepcji marketingu w polskich klubach sportowych

23.  Uwarunkowania i zakres marketingu sportu

24.  Zarządzanie obiektami sportowymi

25.  Wprowadzenie do zarządzania

 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach oraz będą przekazywane uczestnikom podczas kursu.

 

 

7a. Warunki zaliczenia kursu:

·         Aktywny udział w min. 50 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

·         Realizacja praktyk i złożenie wypełnionego dzienniczka praktyk

 

Przebieg egzaminów

Egzamin ogólny

Część ogólna – (podstawy teorii zarządzania i marketingu) – egzamin ma formę pisemną (test jednokrotnego wyboru, 60 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, zalicza 31pkt). Pytania WYŁĄCZNIE z materiałów dostępnych na stronie internetowej, w szczególności z zagadnień z marketingu. Osoby zwolnione z tej część (absolwenci kierunku zarządzania i marketingu) nie muszą jej zaliczyć. Odbywa się pod koniec kursu. Czas trwania 60 minut.

 

Egzamin specjalistyczny

Część specjalistyczna – (marketing i zarządzanie sportem) – egzamin ma formę pisemną (4 pytania opisowe). Pytania dotyczą wiadomości z podręcznika „Marketing Sportu” prof. A. Sznajdera i treści zrealizowanych zajęć (prezentacje i materiały do zajęć dostępne na stronie). Odbywa się ostatniego dnia kursu. Czas trwania 60 minut.

 

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziomu zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

 

Literatura

1.       Bednarczyk Małgorzata, Nessel Karolina, Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka, CeDeWu Sp. z o.o. 2016

2.       Brzeźniak Mateusz, Budowanie świadomości marki w klubie sportowym, Katedra Wydawnictwo Naukowe 2017

3.       Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

4.       Kot Mirosław, Kompetencje menedżera, Onepress 2018

5.       Datko M.: Sponsoring sportowy [W:] Marketing sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia. Wydawnictwo PRODRUK. Poznań 2003

6.       Garbarski L i inni: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE. Warszawa 2000.

7.        Gazeta Prawna. Nr 236, 2006.

8.       Klisiński J.: Marketing w biznesie sportowym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom 2008.

9.       Kuźbik Paweł, Moterski Filip [red.], Zarządzanie w sporcie. Organizacje, ludzie, marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015

10.    Mamcarczyk Mariola, Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym, Difin 2018

11.     Mikołajczyk A.: Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich [W:] Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość. Wyd. GWSH. Gdańsk 2008.

12.    Misiołowski R.: Marketing w sporcie. Wydawnictwo Promotor. Warszawa 2008.

13.    Mruk H.: Marketing sportowy [W:] Marketing sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia. Wydawnictwo PRODRUK. Poznań 2003.

14.    Piotrowicz H.: Komunikacja i jej rola w kreowaniu wizerunku organizacji sportowej [W:] Marketing sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia. Wyd. PRODRUK. Poznań 2003.

15.    Redwan T.: Przygotowanie i realizacja programu sponsorskiego [W:] Marketing sportowy. Możliwości, szanse, korzyści, zagrożenia. PRODRUK. Poznań 2003.

16.    Sporek T.: Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.

17.    Sznajder A.: Marketing sportu. PWE. Warszawa 2015

18.    Sznajder Andrzej, Sport jako biznes w czasach globalizacji, PWE 2017

 

 

 

8.      Procedura zgłoszenia Menedżera Sportu

na kurs edycji "WIOSNA " zapisy są do 29 marca
na kurs edycji "JESIEŃ" zapisy są do 4 października
ZAPISY na tryb eksternistyczny - nabór ciągły

 1. Wpłacić 500 zł pierwszej raty (lub pełną kwotę) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                       tytułem: MENEDZER, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
 2. 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części teoretycznej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów zarządzania lub marketingu

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu menadżerów sportu

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o kursie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- zgodnie z art. 27  ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.  konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość  z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

 

 

       Jakie są przesłanki do zdobywania tytułu Menagera Sportu

Postępująca komercjalizacja sportu i przekształcanie się polskich organizacji sportowych z organizacji non-profit w podmioty komercyjne, funkcjonujące w sferze usług wymusza zmianę trybu zarządzania oraz podejmowania decyzji. Kluby sportowe, przekształcane w sportowe spółki akcyjne, muszą działać jak organizacje stosujące marketingową orientację w swym funkcjonowaniu. Funkcjonują na kształtującym się rynku sportowym i powinny stosować właściwe w takich uwarunkowaniach metody działania. Zakres centralnego finansowania sportu, szczególnie zawodowego, stale się zmniejsza i wymagane jest rozwijanie umiejętności pozyskiwania zasobów finansowych w organizacjach samorządowych i od sponsorów.

W ostatnich latach pojawiły się też nowe organizacje sportowe, zajmujące się przeprowadzaniem rozgrywek ligowych w swoich dyscyplinach sportu. Planuje się stworzenie kolejnych spółek organizacji sportowych, których menedżerowie będą musieli dysponować wiedzą o zarządzaniu takimi organizacjami. Istnieje też potrzeba przygotowania polskiego sportu profesjonalnego do zasad funkcjonowania w Unii Europejskiej.

Zawód przyszłości - menedżer sportu

Fot. Theta

 

Ośrodki sportowe potrzebują menedżerów - twierdzą przedstawiciele branży. Coraz więcej szkół uczy więc profesjonalnego zarządzania sportem i robienia na nim biznesu.

Tomasz Z., absolwent AWF, jest menagerem sportu i imprez sportowych. Na drugim roku studiów założył firmę, która zajmuje się szkoleniem instruktorów fitness. Powody rozkręcenia własnego biznesu były dwa: zamiłowanie do muzyki i pasja organizowania różnych imprez.

- Zobaczyłem lukę w tym segmencie i postanowiłem spróbować. Udało się - opowiada Tomasz Z.. Jego praca wymaga dużo poświęcenia. Nie jest to dobry sposób na zarobkowanie dla osób, które potrzebują silnego poczucia stabilizacji i wolą swoje obowiązki wykonywać w ściśle określonych godzinach.

- Menadżer imprez sportowych ma nienormowany czas pracy - zaznacza Z.. - Organizowanie wydarzenia tego typu bardzo absorbuje. Trzeba wytrzymać presję. W tym zawodzie potrzebna jest więc odporność na stres i opanowanie w sytuacji, gdy na przykład wystąpią jakieś komplikacje podczas organizowania konkretnego przedsięwzięcia.

- To dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią monotonii - podkreśla menedżer. Każdy projekt imprezy oznacza nowe wyzwanie, wymaga kreatywności i niebanalnych pomysłów.

- Menadżer sportu jest stosunkowo nowym zawodem na polskim rynku i od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą profesją - stwierdza Maciej Ryszkowski, wybitny wykładowca i dyrektor Kursów Menedżerskich - Co roku powstają nowe miejsca pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, które potrzebują kadr menedżerskich. Zwykle każdy z kursantów ma jedną, czasem dwie dyscypliny, w których się specjalizuje.

Do zawodu Menadżer sportu przygotowuje coraz więcej uczelni - zarówno publicznych, jak i prywatnych. Nie tylko Akademie Wychowania Fizycznego, ale również uniwersytety prowadzą studia podyplomowe z zarządzania klubem sportowym czy finansów w sporcie i rekreacji.

Jak przyznaje Maciej Ryszkowski, rośnie zainteresowanie kursami typu menager sportu. Zapisują się na nie osoby już pracujące w branży, głównie na stanowiskach kierowniczych, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i poznać aktualne trendy zarządzania i marketingu sportowego. Oferta adresowana jest również do studentów i absolwentów wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, ekonomii czy zarządzania i marketingu. To szansa dla tych, którzy chcieliby zdobyć nowy zawód, niekoniecznie związany z pracą, którą wykonywali do tej pory.

Program zajęć menagera sportu obejmuje takie przedmioty, jak: organizacja i zarządzanie instytucjami sportowymi, organizacja imprez, marketing w sporcie, negocjacje, zarządzanie finansami czy socjologia i psychologia. Podczas zajęć praktycznych można nauczyć się, jak prowadzić konferencje i jakich narzędzi reklamowych używać, by poprawić wizerunek firmy.

Gdzie można szukać zatrudnienia? - Na menedżera sportu czekają trzy duże obszary: tzw. zawodowy, gdzie mogą pracować jako dyrektorzy i kierownicy miejskich ośrodków sportu, hal sportowych, pływalni, pracownicy referatów i wydziałów sportu w urzędach wojewódzkich, miejskich, gminnych oraz jako pracownicy administracji centralnej - wymienia Maciej Ryszkowski. - Kolejny obszar wyznaczają stowarzyszenia i fundacje. W takiej formie działa blisko 80 procent klubów sportowych oraz związków sportowych. Zatrudnienia można też szukać w sektorze prywatnym, a więc w klubach pierwszoligowych, klubach fitness czy wellness lub jako agent sportowy wybranych zawodników.

Obowiązki menedżera sportu są zróżnicowane - w zależności od pełnionej roli. Jak wyjaśnia Maciej Ryszkowski, najczęściej polegają one na zarządzaniu majątkiem firmy, kierowaniem ludźmi oraz sporządzaniu analiz i raportów.

Zarobki zależą od branży, w której się specjalizujemy. Menedżer sportu w piłce nożnej na starcie zawodowej kariery w niedużym klubie może liczyć na wynagrodzenie od 3 tys. zł w górę. W najlepszych klubach zarobki dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. W klubach fitness, związkach sportowych czy ośrodkach sportu i rekreacji na stanowiskach kierowniczych zarabia się ok. 5 tys. zł miesięcznie.

KATARZYNA KLIMEK 6.10.2008

http://www.dziennik.krakow.pl/

 

Zawód: menedżer sportowy

Czasy prezesów niczym z "Misia" mijają: sportem w Polsce zaczynają rządzić świetnie wykwalifikowani menedżerowie. Sport stał się biznesem, a klub ma przynieść zyski.

W "Misiu" Stanisława Barei Ryszard Ochódzki, prezes klubu sportowego Tęcza, to uosobienie działacza sportowego PRL - nie ma pojęcia o profesjonalnym zarządzaniu, wykorzystuje stanowisko do robienia drobnych interesów, uwielbia tanie pochwały.

Dziś prezes klubu sportowego nosi markowy garnitur, ustala na co wydać dziesiątki tysięcy złotych, zarządza sztabem ludzi - od asystentów przez trenerów do specjalistów od komunikacji z mediami.

Jak zrobić karierę w sporcie? Arkadiusz Krygier ma 34 lata. Mówi biegle po angielsku, rosyjsku i serbsku. Pochodzi z Włocławka, 10 lat temu skończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, później studium zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Od początku kariery zawodowej jest związany ze sportem. Został główny prowadzącyiem drużyny koszykarskiej we Włocławku. Potem - wraz z rosnącą grupą sponsorów i zmianami w funkcjonowaniu klubu - dyrektorem ds. marketingu. Latem otrzymał świetną ofertę od bogatego Turowa Zgorzelec, sponsorowanego przez lokalną elektrownię i kopalnię. Został prezesem klubu. Nie wahał się - to wyzwanie, ale też kolejny krok w karierze i awans na dobrze płatne stanowisko.

To jeden z wielu młodych działaczy, którzy patrzą na sport przez pryzmat liczb, bilansu zysków i strat, ścisłego trzymania się budżetu. Wiedzą, że dobra kampania public relations w mediach zwiększy zainteresowanie drużyną. A wraz z tym pojawią się sponsorzy chętni do reklamowania się przez sport. Ten przestał być już rywalizacją na boisku. To teraz walka o pieniądze, jakie można zyskać dzięki kontraktom sponsorskim, sprzedając np. prawa do transmisji telewizyjnych.

Zmiany rozpoczęły się wraz z wprowadzaniem sportowych spółek akcyjnych. Teraz kluby coraz bardziej przypominają te z amerykańskich lig zawodowych. Właściciele dokładnie analizują, na jakie zyski mogą liczyć. Każdy transfer ma przynieść udziałowcom dochód. - To możliwe, ale pod warunkiem, że kierują tym osoby kompetentne - mówi prof. Andrzej Sznajder ze Szkoły Głównej Handlowej.

Zarządzania sportem uczy coraz więcej uczelni. Popularne jest specjalnie utworzone studium w SGH. Pojawiają się kolejne: na Akademiach Wychowania Fizycznego, prywatnych uczelniach. - Zainteresowanie rośnie wraz z czasem. Coraz bardziej widać, że to się opłaca - przyznaje prof. Sznajder.

Przyszli menedżerowie sportu uczą się, jak stworzyć z klubu maszynkę do zarabiania pieniędzy - muszą wiedzieć, jak działają spółki, jak je promować i kształtować wizerunek drużyny. Zajmują się współpracą z mediami, poznają, jak kluby sportowe funkcjonują za granicą, zgłębiają tajniki reklamy.

- Klub teraz jest jak firma, właściwie różnic nie ma żadnych - mówi Krygier, którego Turów ma roczny budżet w wysokości ok. 4 mln dol., z czego 25 proc. to pula na wynagrodzenia zawodników. - Sport stał się biznesem. Klub ma przynieść pieniądze. Szefów klubów rozlicza się z tego, jak wydawane są fundusze reklamujących się sponsorów. Ważne, aby nie były marnotrawione, a dawały zyski.

Pieniądze można zarabiać, nie tylko rządząc klubem walczącym o mistrzostwo w lidze piłkarskiej, koszykarskiej czy siatkarskiej. Jeszcze większe kwoty wchodzą w grę w przypadku menedżerów indywidualnych, zajmujących się znajdowaniem graczy do drużyn. Jednym z pierwszych takich agentów w Polsce jest Andrzej Grzyb. Kończył studia i zrobił doktorat na moskiewskim odpowiedniku AWF (katedra piłki siatkowej). - Naturalne było, że znajomi trenerzy klubowi zgłaszali się coraz częściej do mnie, abym pomógł im sprowadzić zawodników z ówczesnego Związku Radzieckiego. Początkowo robiłem to gratis, ale później uznałem, że trzeba to uporządkować - mówi Grzyb.

W 1991 roku założył spółkę, która oficjalnie pośredniczyła w transferach piłkarskich i siatkarskich. Trzy lata później ukończył pierwszy w Polsce kurs menedżerów sportu. Grzyb: - Mam różne tytuły, jestem trenerem siatkówki, skończyłem kursy trenerskie światowej federacji, zyskałem wiele uprawnień biznesowych. Jeśli ktoś chce robić karierę w sporcie, musi o to zadbać. Ale o wielu rzeczach decyduje też znajomość ludzi, układów, uczciwość. Bez tego natychmiast zginie się wśród zawodników.

Im dłużej menedżer jest na rynku, tym bardziej jego renoma rośnie. A wraz z tym dochody. Grzyb nie ukrywa: - Pieniądze można zarobić... I to bardzo dobre. Kwestia sumy zależy jednak od techniki kontraktu.

Na początku od każdej umowy brał 5 proc. i nic więcej go nie interesowało. Takie podejście nie dawało jednak renomy u sportowców - kiedy mieli problemy z wypłatami, musieli radzić sobie sami. Obcokrajowcy w takiej sytuacji są bezbronni.

Teraz jest inaczej. Zawodnik podpisuje kontrakt z Grzybem, a on z klubem. W ten sposób sportowiec umawia się z menedżerem na określoną sumę i nie obchodzi go już, ile ten otrzyma z klubu za transfer. Z drugiej strony zawodnika nie interesują problemy klubu - Grzyb musi mu zapłacić 100 proc., a później - w razie problemów - sam chodzi po sądach.

Agenci koszykarscy, którzy znajdują zawodnikom kluby w Polsce, otrzymują przeciętnie 10 proc. z wynegocjowanych kontraktów. A sumy są spore. Czołowi koszykarze podpisują umowy warte nawet od 100 do 150 tys. dolarów. Od każdej takiej umowy menedżer otrzyma 60 tys. zł. Przed sezonem tylko w Polsce może podpisać kilka tak poważnych umów oraz kilkanaście mniejszych. To i tak niewiele w porównaniu do zarobków agentów piłkarskich. Tam - wśród najlepszych - w grę wchodzą kwoty kilkadziesiąt razy większe.

Paweł Rzekanowski, Toruń
2006-08-28, ostatnia aktualizacja 2006-08-28 00:00

http://gazetapraca.pl

 

konspekt zajęć (Michał Mango):

a) Czym jest public relations i jak funkcjonuje w sporcie

1.    Czym jest PR w sporcie, jakie są narzędzia PR w sporcie. Różnica pomiędzy PR w sporcie a marketingiem sportowym

2.    Różnica pomiędzy klasycznym PR-em, a PR w sporcie - wspólne cechy, działania narzędzia.

3.    Narzędzia PR i ich sposób wykorzystania w PR sportu. Czy jest różnica?

4.    Funkcje PR

 

 b) Co piarowiec, menadżer sportu, sportowiec powinien wiedzieć o mediach.

1.    Prawo prasowe i praktyczne wykorzystanie tego instrumentu w mediach - czy lepsze jest sprostowanie czy  polemika?

2.    Jak skutecznie komunikować się z dziennikarzami, tak aby oni nie łamali naszych praw wynikających z prawa prasowego i aby nie psuć sobie relacji z mediami.

3.    Obowiązki dziennikarzy wobec nas i etyka w mediach

 

c) Media nie są złe - kulisy i praktyczne przykłady współpracy z mediami

1.    Narzędzia pracy z mediami - cześć teoretyczna i praktyczna

2.    Specyfika pracy z mediami, jak przygotować się do spotkania z dziennikarzem prasowym, dziennikarzem radiowym oraz dziennikarzem telefizyjnym

3.    Na co powinniśmy uważać podczas sesji zdjęciowych do magazynów i publikacji prasowych

 

d) Praktyczny aspekt pracy w PR - dzień po dniu.

1.    Konferencja prasowa, od czego zacząć, jak przygotować, jak powinna wyglądać

2.    Event sportowy, nasze doświadczenia - jak skutecznie przygotować event - nie musi być drogi, żeby był efektowny

3.    PR klubu i organizacji a PR sportowca

4.    Przykłady praktyczne pracy w PR, czy kwintesencja "naszej "działalność-  filmy, materiały telewizyjne i materiały radiowe

 

konspekt 4 zajęć (Michał Drelich)

Źródła finansowania projektów sportowych

-     środki publiczne, sponsoring, opłaty startowe/bilety, darowizny, zbiórki publiczne, spadki, inne;

 

Sponsoring jako narzędzie promocji firm i marek

-     co wyróżnia sponsoring sportowy spośród innych form promocji;

-     skuteczność i wiarygodność sponsoringu sportowego według badań statystycznych;

-     rodzaje sponsoringu w sporcie;

-     korzyści ze sponsoringu dla sponsora i sponsorowanego; 

 

Planowanie polityki sponsoringowej

-     zasady tworzenia pakietów sponsorskich; określenie wartości rynkowej imprezy na podstawie wybranych wskaźników;

-     dobór sponsorów ze względu na dyscyplinę, wizerunek imprezy oraz grupę docelową; zasada wyłączności branżowej;

-     określanie celów krótko- i długoterminowych dla organizatorów imprez sportowych;

 

Zasady konstruowania oferty sponsorskiej

-     elementy składowe profesjonalnej oferty sponsoringowej;

-     zakres świadczeń sponsorskich, czyli jakie świadczenia są naprawdę atrakcyjne dla sponsorów;

-     zasady konstruowania umów sponsoringowych, w tym umów na wykorzystanie wizerunku sportowca;

 

Negocjacje z potencjalnymi i obecnymi sponsorami

-     podstawowe zasady negocjacji;

-     jak skutecznie przekonać sponsora do zaangażowania się w projekt;

-     tworzenie koncepcji długofalowej współpracy ze sponsorem

 

Budowanie trwałych relacji ze sponsorem

-     jak zmaksymalizować korzyści ze sponsoringu;

-     sposoby budowania przyjaznych i trwałych relacji ze sponsorem;

-     raportowanie; poszerzanie obszarów współpracy;

 

 

 

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl