szkolenia dla instruktorów, warsztaty dla instruktorów

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE

 

Warsztaty metodyczne w Szczecinie

 

5.10.2019 r.
Trening funkcjonalny na zajęciach grupowych

 

6.10.2019 r.  
Body Ball Workout

 

osoby zdecydowane na udział prosimy o zapisanie się
przez formularz zgłoszeniowy na warsztat i dokonanie opłaty

 

 

PROGRAM:
5.10.2019 r. - Trening funkcjonalny na zajęciach grupowych -

Omówienie specyfiki treningu funkcjonalnego w lekcjach fitness
Rozgrzewkę w treningu funkcjonalnym
2x 1h masterclass (1h na podłodze i 1h z wykorzystaniem stepu) z omówieniem metodyki i analizą poszczególnych elementów lekcji
Praca własna przy tworzeniu lekcji treningu funkcjonalnego
Muzyka w treningu funkcjonalnym


6.10.2019 r. - Body Ball Workout

Omówienie specyfiki sprzętu jakim jest Body Ball
Rozgrzewkę oraz stretching z wykorzystaniem piłki
2x 1h masterclass pokazujące możliwości wykorzystania dużej piłki w 2
różnych treningach wraz z omówieniem i analizą poszczególnych
elementów lekcji
Przykładowe ćwiczenia z Body Ball – omówienie techniki
Praca własna ze sprzętem

 

CERTYFIKAT: Każdy z uczestników otrzyma wyjątkowy certyfikat PAS MASTERCLASS potwierdzający udział w danym warsztacie, w języku polskim i angielskim. Certyfikat wydawany jest bezpośrednio po szkoleniu!

 

WYMIAR SZKOLENIA każdego warsztatu: 1 dzień szkoleniowy, 5 h zegarowych plus przerwy, planowane rozpoczęcie od g. 10.00

 

PLANOWANE MIEJSCE: Fitness World w Szczecinie, Radisson Blu Hotel Szczecin Adres: pl. Rodła 10, 70-419 Szczecin. Informacja szczegółowa o godzinie i miejscu zajęć jest wysyłana mailem w środę wieczorem 3 dni przed zajęciami.  

 

WYMAGANIA:  

Uczestnikiem warsztatu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat,

2. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas warsztatu -wymagamy podpisania stosownego oświadczenia na karcie uczestnika,

3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w warsztacie -wymagamy podpisania stosownego oświadczenia na karcie uczestnika,
4. jest już instruktorem lub mocno interesuje się tematem danego warsztatu.

 

PLANOWANY PROWADZĄCY:

Agnieszka Szelążek - mgr wychowania fizycznego, instruktor fitness, od 2004 roku w kadrze klubu Fitness World w Szczecinie. Ze sportem związana od najmłodszych lat, trenując: pływanie, łyżwiarstwo figurowe oraz taniec. Wychowawca obozów i kolonii sportowych. Choreograf i  menager Rewii Tanecznej Vogue. Współpracowała ze szczecińskimi szkołami tańca (Milagro, Szkołą Tańca Astra), prowadząc grupy taneczne i warsztaty,  oraz fitness klubami (Universum, Bene Sport Centrum, Centrum dla kobiet Bloom, MC Gym, Studio Shine Pilates&Fitness). Obecnie szkoleniowiec Polskiej Akademii Sportu, instruktor oraz trener personalny w klubach: Fitness World  oraz Pure Jatomi Kaskada w Szczecinie, prowadząc różnorodne zajęcia, m.in.: functional shape, aqua aerobic, zdrowy kręgosłup, vinyasa yoga, TRX, bosu, zumba step®, mama plus. Absolwentka licznych konwencji i warsztatów fitness oraz tańca. Wykształciła już kilkuset instruktorów fitness.

 

CENA

JEDEN WARSZTAT: 300 zł brutto

DWA WARSZTATY: 550 zł brutto

JEDEN WARSZTAT DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW PAS: 250 zł brutto

DWA WARSZTATY DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW PAS: 450 zł brutto

Cena zawiera: zajęcia teoretyczno-praktyczne, wynajem obiektów, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dla chętnych wystawiamy fakturę za udział w warsztacie, prosimy o taką informację mailem na adres kursy@pas.edu.pl . Istnieje możliwość sfinansowania warsztatu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

ZGŁOSZENIA:

DO 27 WRZEŚNIA 2019 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc

1. wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na warsztat
2. dokonać pełnej opłaty na konto bankowe: 

POLSKA AKADEMIA SPORTU
ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
mBank
 (BRE BANK WBE/Łódź) 72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

- spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na warsztacie,

- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu.

 

 Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne 

- liczba miejsc jest ograniczona,

- o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat,

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić informacje o warsztacie wysłane do zapisanych osób na maila na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć,

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy,

- zgodnie z art. 27  ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r.  konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość  z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13,

- organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu ze względu na zbyt małą liczbę chętnych,

- regulamin warsztatów PAS MasterClass na stronie organizatora w zakładce dokumenty.  

 

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl

statystyka