KURS INSTRUKTORA UNIHOKEJA W Ludźmierzu, KURS NA INSTRUKTORA UNIHOKEJA W Ludźmierzu

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora UNIHOKEJA

w Ludźmierzu (6 km od Nowego Targu) od 17.12.2011

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: unihokej)

Z powodu małej liczby chętnych kurs został odwołany.
Szczegóły zostały wysłane na maile zapisanych osób.

 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

    Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” www.jedynka.kozminwlkp.pl

1.      Uprawnienia kursu instruktora unihokeja

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. 

kurs instruktora unihokeja przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji
 

 

2.      Struktura kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Samokształcenie - 16 h lekcyjnych (12 h zegarowych) - praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. opracowanie regulaminów zawodów, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego. Prace w formie pisemnej kursanci przekazują kierownikowi kursu w wyznaczonym terminie. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 
 

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu. Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały w weekendy podane na początku oferty w godzinach 8.00 - 19.00 (z przerwą na obiad) w Ludźmierzu. Dokładny harmonogram zostanie wysłany uczestnikom na adresy mailowe.

 
PROPONOWANE NOCLEGI: w szkole na własnej karimacie i śpiworze -10 zł - kontakt z Dyrektorem Edward Pazdur te. 505 021 413

 
 

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość ćwiczeń z zakresu unihokeja.

 

każdy uczestnik powinien zapoznać się z materiałami dot. podstaw gry i techniki, np. http://www.floorball24.pl/m40_download  

 


 

5.      Planowana kadra kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

- JACEK ZAWODNY (KIEROWNIK ORGANIZACYJNY KURSU)

- ARTUR KASPEREK (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)

 
- BARTOSZ BUREK (ZAJĘCIA TEORETYCZNE)
 

· ARTUR KASPEREK

 

Doświadczenie zawodowe:

- II Trener Reprezentacji Polski U-19 w unihokeja 2006-2007

- prowadzenie obozów szkoleniowych dla kadry U-19 lipiec/sierpień 2006

- uczestnik międzynarodowego seminarium szkoleniowego dla trenerów organizowanego przez Polski Związek Unihokeja  (Wolsztyn 2006 oraz Łódź 2007)

- opiekun na obozie dla juniorów młodszych organizowany przez KS Szarotka N. Targ (2005)

- asystent trenera unihokeistów AZS AWF Biała Podlaska 2003-2008

- prowadzenie grupy młodzieżowej przy KS Szarotka Nowy Targ 2007 i nadal.

- pierwszy trener KS Szarotka w latach 2008-2010 (dwa tytuły Mistrza Polski)

 

Doświadczenie jako zawodnik:

- 6 krotny Mistrz Polski seniorów (raz z KS Podhale N. Targ 1999r oraz 5 z KS Szarotka Nowy Targ w latach 2004-2009)

- v-ce mistrz Polski 2000 r.

- mistrz Polski juniorów 2000 r.

- rozegrane około 250 meczy w Ekstraklasie unihokeja

- od 2001 i nadal reprezentant Polski w unihokeju

- około 90 meczy w reprezentacji seniorów

- uczestnik 3 Mistrzostw Świata seniorów(2002 Finlandia, 2006 Hiszpania, 2008 Czechy)

- kapitan reprezentacji U-19 na MŚ U-19 (2001 Niemcy)

- uczestnik 2 finałów Pucharu Europy ( 2 razy 8 miejsce w gronie najlepszych klubowych drużyn Europy)

- wybrany do piątki All Star na międzynarodowych turniejach Polish Cup (2005) oraz November Cup (Węgry) 2009

- najlepszy obrońca sezonu 2001-2002 Ekstraklasy unihokeja

- najlepszy zawodnik Reprezentacji Polski w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Świata (2010)

- kilkanaście nagród dla najlepszego zawodnika meczu (Ekstraklasa, turnieje międzynarodowe,  mecze międzyzawodowe)

 

 

· BARTOSZ BUREK

 

Doświadczenie zawodowe:

2009 – obecnie    posiadanie licencji sędziego międzynarodowego

2008 – obecnie    członek zarząduego Związku Unihokeja

2008 – obecnie    funkcja sekretarza w Uczniowskim Klubie Sportowym Victoria Gułtowy

2004 – obecnie    posiadanie ogólnopolskich uprawnień sędziowskich

1998 – obecnie    zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Gułtowy

2006 – 2008       członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Gułtowy

 

Doświadczenie jako zawodnik:

- Zdobycie Vice-Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów młodszych w sezonie 2000/2001 z klubem Victoria Gułtowy

- Udział w międzynarodowym turnieju Czech Open w 2002r. z klubem Victoria Gułtowy

- Zdobycie Mistrzostwa Świata dywizji B w kategorii Mężczyzn U19 z reprezentacją Polski w Czechach w 2003 r.

- Zdobycie 2. Miejsca w turnieju Hungarian Cup w Budapeszcie w 2004r. z reprezentacją Polski Mężczyzn U19.

- Zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski juniorów starszych w sezonie 2004/2005 z klubem Victoria Gułtowy

- Udział w międzynarodowym turnieju Czech Open w 2005 r. z klubem Victoria Gułtowy

- Sędziowanie turnieju Bratislava Open w 2008 r.

- Sędziowanie turnieju Polish Cup Kobiet w Babimoście i Zbąszyniu w 2009 r.

- Sędziowanie Eliminacji Mistrzostw Świata Mężczyzn w Babimoście i Zbąszyniu w 2010r.

- Sędziowanie meczy towarzyskich pomiędzy Czechami i Finlandią w kategorii Mężczyzn U19 w Czechach w 2010 r.

 

 

 

6.      Cena kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

· Część specjalistyczna unihokeja                   1240 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.590 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

 

7.      Planowany ogólny program kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

    * Historia unihokeja

    * Przepisy unihokeja, sędziowanie

    * Rola unihokeja w edukacji młodzieży

    * Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia

    * Gry i zabawy przygotowujące do gry

    * Mini unihokej w szkole

    * Gra bramkarza – technika i taktyka gry

    * Metodyczne aspekty lekcji treningowej

    * Nabór i selekcja w unihokeju

    * Organizacja zawodów i turniejów

    * Planowanie zajęć z unihokeja

    * Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych

    * Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w unihokeju

    * Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku

          o Techniczne umiejętności zawodnika z piłką

          o Atak indywidualny

          o Atak grupowy (współpraca zawodników)

          o Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)

    * Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie

          o Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie, obrona 1x1 z piłką i bez piłki)

          o Obrona grupowa

          o Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach, system obrony stref, obrona kombinowana)

    * Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry

          o Indywidualne poruszanie się zawodnika po boisku w ataku i obronie - postawa oraz sposób trzymania kija; bieg przodem, tyłem; bieg ze zmianą tempa; bieg ze zmianą kierunku; starty; zatrzymania.

          o Podania i przyjęcia piłki kijem w miejscu i w ruchu - podania piłki w miejscu i w ruchu; dolne, górne i sytuacyjne; przyjęcia piłki; górnej (nogą, klatką piersiową bez wyskoku), dolnej (łopatką kija, stopą - podeszwą).

          o Strzały - w miejscu, biegu, z zatrzymania; rzut wolny; rzut karny; sytuacyjny.

          o Prowadzenie piłki - z boku, slalomem; ze zmianą tempa i kierunku biegu.

          o Zwody - ciałem: przodem, tyłem; z kijem i piłką; z piłką; bez piłki.

          o Niedozwolone elementy gry - blokowanie ciałem, popychanie, odpychanie, przetrzymywanie, uderzanie, opieranie się na przeciwniku, klękanie, kładzenie się na podłożu celem utrudniania gry przeciwnikowi, rzucanie kija, gra niebezpieczna i brutalna, przesuwanie własnej bramki, wkładanie kija pomiędzy nogi przeciwnika w celu odebrania piłeczki, gra kijem wysokim.

 

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

ZAPISY DO 10 grudnia 2011

 

   1. Wpłacić pierwszą ratę 500 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

                                         POLSKA AKADEMIA SPORTU

                                                 01-461 Warszawa

                                       mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

                                    72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

                           tytułem: unihokej Ludźmierz, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora unihokeja w Ludźmierzu

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl