KURS INSTRUKTORA PΧWANIA W LUBLINIE, KURS NA INSTRUKTORA PΧWANIA W LUBLINIE

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora PΧWANIA w Lublinie


z LICENCJ Polskiego Zwi您ku P造wackiego
(na podst. porozumienia PZP - PAS z 7.09.2016)

 (jest to kurs na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalno嗆: p造wanie)

planowane terminy:

 

18 kwietnia - 7 czerwca 2020 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 18-19.IV, 25-26.IV, wolne na maj闚k, 9-10.V, 16-17.V, 23-24.V, 30-31.V, 6-7.VI

 17 pa寮ziernika - 6 grudnia 2020 (weekendowy, 7 tygodni), zjazdy: 17-18.X, 24-25.X, wolne na wszystkich 安i皻ych, 7-8.XI, 14-15.XI, 21-22.XI, 28-29.XI, 5-6.XII

 

osoby wst瘼nie zainteresowane tym kursem prosimy o bezp豉tn rezerwacj miejsca (jej wa積o嗆 wygasa na 30 dni przed kursem), a osoby zdecydowane na udzia w kursie o zapisanie si na kurs i wp豉cenie pierwszej raty

Tek kurs odbywa si tak瞠 w innych miastach, m.in. w Warszawie i Szczecinie - szczeg馧y podane s na stronie g堯wnej.

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z p騧n. zm.) oraz rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.
      Uprawnienia kursu instruktora p造wania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora sportu w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAW O SPORCIE oraz rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje za鈍iadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg這wym programem kursu, numerem, podpisem i piecz璚i, umo磧iwiaj帷ym podj璚ie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Kurs instruktora p造wania przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w zwi您kach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygl康 legitymacji

 

2. Struktura kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

• Cz窷 og鏊na kursu (teoria)–100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zaj璚iaz cz窷ci og鏊nejb璠 si odbywa造w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej). Ta cze嗆 ko鎍zy si egzaminem og鏊nym (pisemnym opisowym). Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Cz窷 og鏊na obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia og鏊na, anatomia czynno軼iowa aparatu ruchu, fizjologia cz這wieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysi趾u fizycznego, prawo w sporcie, emisja g這su, korektywa i kompensacja, 篡wienie i dietetyka, itp.). Materia造 i zagadnienia egzaminacyjne dost瘼ne s na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.
Z tej cz窷ci zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

  

• Cz窷 specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • 鑿iczenia, wyk豉dy, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

    • Praca w豉sna kursanta i samokszta販enie - 48 h lekcyjnych (36 h zegarowych) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursant闚 wyznaczonych zada: np. opracowanie regulamin闚 zawod闚 sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspekt闚 na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zaj璚iach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zada. 

    • Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 h lekcyjnych (22,5 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesi璚y po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

 

 

3. Terminy i miejsce zaj耩 kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej planujemy na p造walni
miejsce:
Akademicki O鈔odek Sportu ul. Langiewicza 22
lub p造walnia na Podzamczu. Panujemy soboty popo逝dnia i niedziele rano. Dok豉dna lokalizacja i dok豉dne godziny zaj耩 zostan podane przed rozpocz璚iem kursu i mog r騜ni si od wy瞠j podanych.

 

W niekt鏎e dni godziny i miejsce zaj耩 mog ulec zmianie. Informacja szczeg馧owa o godzinie i miejscu pierwszych zaj璚iach jest wysy豉na mailem w 鈔od wieczorem 3 dni przed kursem. 

 

UWAGA: W  sytuacjach wyj徠kowych kurs mo瞠 zosta wyd逝穎ny o jeden lub dwa weekendy.

 

 

4. Uczestnicy kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

Uczestnikiem kursu mo瞠 by osoba, kt鏎a:

1. uko鎍zy豉 18 lat;

2. posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie (wymagane jest dostarczenie na rozpocz璚ie kursu kserokopii dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze w j瞛yku polskim lub t逝maczenie przysi璕貫);

3. posiada ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 na okres kursu (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na karcie kursanta sk豉danej pierwszego dnia kursu);

4. nie ma przeciwwskaza zdrowotnych i lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na karcie kursanta sk豉danej pierwszego dnia kursu);

5. nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo (zobacz wykaz przest瘼stw), o kt鏎ym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z p騧n. zm.), lub okre郵one w rozdziale XIX, XXIII, z wyj徠kiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z p騧n. zm.).” (wymagane jest podpisanie o鈍iadczenia na karcie kursanta sk豉danej pierwszego dnia kursu);

6. posiada wysok sprawno嗆 fizyczn pozwalaj帷a na swobodne wykonywanie 獞icze i wytrzymanie kilku godzin zaj耩 ruchowych pod rz康;

7. interesuje si dan dyscyplin (czyta specjalistyczn literatur, portale bran穎we), zna 獞iczenia i zagadnienia podane w programie kursu; umiej皻no嗆 p造wania przynajmniej 3 stylami (na egzaminie do oceny s 4 style)

 

 

5. Planowana kadra kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

Bartosz K璠racki - kierownik kursu i g堯wny prowadzacy - trener II klasy, trener sekcji p造wackich UTS Orlik Lublin, absolwent AWF w Bia貫j Podlaskiej, nauczyciel wychowania fizycznego — Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna, specjalista w korekcji wad postawy cia豉, ratownik WOPR

 

oraz inni Trenerzy i instruktorzy p造wania: m.in. Damian Frankowski, Sebastian P這nka

 

 

6. Cena kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

· Cz窷 specjalistyczna z p造wania                   890 z brutto

 

· Cz窷 og鏊na                                          350 z brutto

 

 RAZEM obie cz窷ci:                                1.240 z brutto

 

v Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s:
- absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk uzyskan w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora sportu, kt鏎zy uzyskali pa雟twowe za鈍iadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporz康ze Ministra w豉軼iwego do spraw sportu
- osoby kt鏎e zda造 w PAS egzamin pisemny z cz窷ci og鏊nej.

 

v     P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 500 z przy zapisie, pozosta豉 kwota do rozpocz璚ia kursu.

 

v Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

 

v Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, materia造 do zaj耩.

 

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

 

Licencje PZP - po uko鎍zonym kursie absolwent mo積a zda dodatkowy egzamin licencyjny i otrzyma licencj instruktorsk PZP. Termin i miejsce egzaminu ustala PAS w porozumieniu z PZP (najcz窷ciej Warszawa, ale czasem s to te inne miasta). Op豉ta za egzamin licencyjny wynosi ok. 200 z.

 

 

7. Planowany ramowy program kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

I. Charakterystyka dyscypliny sportowej – p造wanie

- p造wanie jako przedmiot nauczania na kursie instruktora sportu;

- wiedza i umiej皻no軼i pedagogiczno – specjalistyczne instruktora p造wania;

- zalecane pi鄉iennictwo wymagania teoretyczne i praktyczne w zakresie sprawno軼i p造wackiej;

- przepisy prawne dotycz帷e bezpiecze雟twa zaj耩 na p造walniach i wodach otwartych, regulaminy p造walni;

- przepisy dotycz帷e nauczania p造wania indywidualnego i grup zorganizowanych;

- sport p造wacki w Polsce i na 鈍iecie, historia p造wania.


II. Teoretyczne podstawy p造wania

- poznanie podstawowych cech 鈔odowiska wodnego jako miejsca wysi趾u sportowego;

- si造 dzia豉j帷e na cia這 w statyce (hydrostatyka) i w dynamice (hydrodynamika);

- si豉 nap璠owa jej wielko軼i w cyklu ruchowym sportowych sposob闚 p造wania;

- zale積o嗆 oporu wody od pr璠ko軼i poruszania si i pozycji cia豉;

- charakterystyka i teoretyczne podstawy ruch闚 p造wackich;

- specyfika oddychania podczas wysi趾u w 鈔odowisku wodnym;

- wp造w 獞icze w wodzie na organizm cz這wieka.


III. Technika p造wania

- ewolucja technik p造wania sportowego;

- organizacja FINA , przepisy, rola i znaczenie w rozwoju p造wania sportowego;

- elementarne p造wanie jako wst瘼ny etap opanowania techniki p造wania sportowego;

- metody obserwacji i kryteria skuteczno軼i oceny techniki p造wania;

- og鏊na charakterystyka techniki p造wania kraula na grzbiecie, przebieg ruch闚 nap璠owych, po這瞠nia cia豉, naprzemianstronna praca ramion i n鏬, koordynacja ruch闚 nap璠owych i oddychania;

- og鏊na charakterystyka techniki p造wania kraula na piersiach, przebieg ruch闚 nap璠owych, po這瞠nia cia豉, naprzemianstronna praca ramion i n鏬, koordynacja ruch闚 nap璠owych i oddychania;

- og鏊na charakterystyka techniki p造wania stylem klasycznym, przebieg ruch闚 nap璠owych, po這瞠nia cia豉, symetryczna praca ramion i n鏬, koordynacja ruch闚 nap璠owych i oddychania;

- og鏊na charakterystyka techniki p造wania stylem motylkowym, przebieg ruch闚 nap璠owych, po這瞠nia cia豉 ramion, symetryczna praca ramion i n鏬, koordynacja ruch闚 nap璠owych i oddychania;

- symetria, koordynacja i rytm jako warunek poprawno軼i techniki p造wania na przyk豉dzie stylu klasycznego i motylkowego;

- poznanie analiza i umiej皻no嗆 korekty b喚d闚 w technikach p造wania;

- technika skoku startowego i startu do p造wania na grzbiecie;

- technika wykonywania nawrot闚 stosowana w p造waniu sportowym;

- p造wanie sportowe os鏏 niepe軟osprawnych, organizacje, przepisy;

- metody obserwacji i analiza skuteczno軼i techniki podczas wy軼igu p造wackiego.


IV. Metodyka nauczania p造wania

- ewolucja metod nauczania p造wania;

- szybko嗆 uczenia si p造wania jako przejaw uzdolnie ruchowych cz這wieka, inne czynniki decyduj帷e o skuteczno軼i uczenia si i nauczania p造wania, pokaz ruchu na l康zie ,wyb鏎 pierwszego sposobu p造wania;

- metodyka nauczania p造wania niemowl徠 i dzieci w wieku przedszkolnym;

- rola i dob鏎 gier i zabaw w procesie nauczania p造wania; zapoznanie kursanta z programami nauczania p造wania :

- og鏊nopolski program nauczania p造wania - K. Kucia, A. Stachura (2014)

- og鏊nopolski program nauki p造wania PZP, Ma造 Mistrz M. S iT ,(2013)

- 20, 30 lekcji nauki p造wania E. Bartkowiaka (1974)

- 20,30 R. Karpi雟kiego (2011)

- 60 lekcji p造wania I. Baranyego (1970)

- p造wanie os鏏 doros造ch, metody nauczania i doskonalenia p造wania os鏏 doros造ch;

- kontrola i ocena procesu nauczania;

- dokumentacja instruktora p造wania.


V. Problematyka treningu p造wackiego

- etapy szkolenia sportowego

- og鏊na charakterystyka treningu p造wackiego ,cele i zadania;

- motoryczno嗆 cz這wieka w ontogenezie a technika p造wania;

- struktura i tre嗆 treningu p造wackiego ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem etap闚 treningu wszechstronnego i ukierunkowanego;

- formy 鈔odki i metody stosowane w treningu p造wackim;

- klasyfikacja wysi趾u p造waka.


VI. 鑿iczenia:

- Wst瘼ny etap nauczania p造wania - 獞iczenia oswajaj帷e z wod, 獞iczenia wyporno軼iowe, le瞠nia i po郵izgi, w郵izgi z siadu, 獞iczenia oddechowe.

- Gry i zabawy stosowane w nauczaniu p造wania - umiej皻no嗆 doboru gier i zabaw w procesie nauczania i doskonalenia p造wania.

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki p造wania na grzbiecie.

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki p造wania kraulem na piersiach.

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki p造wania stylem klasycznym.

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu i doskonaleniu techniki p造wania stylem motylkowym.

- Zastosowanie delfinowych ruch闚 tu這wia i n鏬 w nauczaniu stylu grzbietowego

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu startu do grzbietu.

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu skoku startowego.

- Metodyka i systematyka 獞icze stosowanych w nauczaniu nawrot闚 stosowanych w sportowych sposobach p造wania.

- Pomoce dydaktyczne, przybory, urz康zenia stosowane w procesie nauczania p造wania.

- Wybrane 獞iczenia w wodzie z dyscyplin pi趾i wodna, p造wanie synchroniczne, aqua fitness w nauczaniu i doskonaleniu p造wania oraz przydatno軼i w pracy dydaktycznej instruktora p造wania.

- Hospitacje zaj耩 nauki p造wania niemowl徠, dzieci i m這dzie篡, zaj耩 z doros造mi i osobami niepe軟osprawnymi.

- Samodzielne prowadzenie lekcji nauki i doskonalenia p造wania, zaj耩 rekreacyjnych uzgodnionego z wyk豉dowc.

- Organizacja zawod闚 sportowo – rekreacyjnych w p造waniu.

Szczeg馧owy program i tre軼i zostan przedstawione na pierwszych zaj璚iach i mog si r騜ni od powy窺zego. Niekt鏎e tematy b璠 wyznaczone do zrealizowania w ramach pracy w豉snej i samokszta販enia.

 

 

8. Procedura zg這szenia kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

ZAPISY na kurs edycji WIOSNA do 27 marca
ZAPISY na kurs edycji JESIE do 18 wrze郾ia
 

 

 1. Wp豉ci pierwsz rat 500 z (lub pe軟a kwot) na konto bankowe:

POLSKA AKADEMIA SPORTU

ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa

mBank (BRE BANK WBE/鏚)

72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

tytu貫m: PΧWANIE Lublin, imi i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia

 

 - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebra wymagane dokumenty:

1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty)

3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej instruktora sportu

6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

4. Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora p造wania w Lublinie

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi informacje o kursie wys豉ne do zapisanych os鏏 na maila na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

 

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

 

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl