INTENSYWNY KURS INSTRUKTORA POLE DANCE W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA POLE DANCE W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


intensywny kurs na instruktora POLE DANCE w Warszawie

10-23 sierpnia 2013

jest to specjalistyczny kurs instruktora rekreacji ruchowej
POLE DANCE / POLE FITNESS

 

OSTATNIE 3 WOLNE MIEJSCA!
chętnych na ten kurs prosimy o jak najszybsze
  zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

 • Free Art Fusion

1.      Uprawnienia kursu instruktora POLE DANCE

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora POLE DANCE przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, na podstawie przyznanych uprawnień oraz rozporządzenia Ministra. Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora POLE DANCE

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin zajęć (będzie prowadzone w formie e-learningu) - z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przystępującemu do egzaminu w ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.pas.edu.pl/POLE . Login i hasło podane będą po wpłaceniu I raty dając w ten sposób możliwość wcześniejszego przygotowania się do egzaminu.
  

· Część specjalistyczna (ćwiczenia) – Część ta przeprowadzona będzie w formie wykładów i zajęć praktycznych i zakończy się egzaminem specjalistycznym. W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu (przede wszystkim dotycząca wybranej specjalności). W trakcie egzaminu trzeba będzie zaprezentować umiejętność prowadzenia zajęć dla wyznaczonej przez komisję grupy uczestników. W ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.
 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora POLE DANCE

Zajęcia będą się odbywały codziennie w dniach kursu w

STUDIO TAŃCA FREE ART FUSION
ul. Miedziana 11, I piętro
00-835 Warszawa

w planowanych godzinach 9.00 - 17.00 (dziennie ok 4-5 h zegarowych zajęć z przerwami)

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora POLE DANCE

Warunki uczestnictwa:

 • Ukończone 18 lat.
 • Ukończona minimum szkoła średnia (poświadczona świadectwem).
 • Uczestnictwo w regularnych grupach pole dance/fitness prowadzonych w szkołach/klubach przez co najmniej 2 lata (wymagane poświadczenie szkoły/klubu) lub bardzo dobre przygotowanie gimnastyczne, akrobatyczne i taneczne.
 • Odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne.
 • Dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora rekreacji ruchowej poświadczony przez lekarza.
 • Pozytywny wynik egzaminu wstępnego przed kursem przeprowadzonego przez wykładowcę zajęć pole dance, w dniu określonym przez organizatora - prosimy o jak najszybszy kontakt mailowy na kursy@pas.edu.pl celem ustalenia temrinu

 • 5.      Planowana kadra kursu instruktora POLE DANCE

  Dbając o jak najwyższy poziom szkolenia Studio Free Art Fusion oraz Studio PoleArt zapewnia najlepszą, wykwalifikowaną kadrę wykładowców.

  Część specjalistyczna.

  Joanna Derybowska (pole dance/fitness, stretching) - Mistrzyni Polski Pole Dance 2012, Vice Mistrzyni Europy 2012.Absolwentka  Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, instruktor sportu w dziedzinie fitness, absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie.

  W latach 1989-1995 współpracowała z Agencją PAGART podróżując po całym świecie. Od roku 1995 do 2000 pracowała w Teatrze Syrena, Teatrze Buffo, występowała na scenie rewiowej Tango. Od 2000 roku aż do końca 2008 pracowała w Teatrze Sabat pełniąc funkcję kierownika baletu. Jednocześnie brała udział w licznych koncertach, festiwalach, programach telewizyjnych, pokazach mody i imprezach komercyjnych. Od roku 2008 całkowicie zangażowała się w pole dance, które stało się jej nową pasją i sposobem na życie. Jest dosokonałym pedagogiem, z pietyzmem przekazującym całą zdobytą przez siebie wiedzę z zakresu pole dance i tańca ogólnie.

  mgr Monika Moskwa (t.klasyczny, modern-jazz) - Dyplomowany pedagog tańca, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, absolwentka Panstwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu. Wykładowca broadway jazz na IKK w Warszawie, w WSHE w Łodzi oraz od września tego roku techniki tańca klasycznego i modern-jazz w WSKiMS w Warszawie.

  W latach 1991-1996 współpracowała z Januszem Józefowiczem w Teatrze Dramatycznym oraz Teatrze Buffo. Od 1997 roku występowała na scenie rewiowej Tango, następnie od 1998 w Teatrze Sabat. Po roku 2001 kolejno występowała na deskach Teatru Komedia oraz Teatru Roma w Warszawie. Od 2008 prowadzi Studio Tańca Free Art Fusion – jedną z większych szkół tańca w Warszawie.

  mgr Małgorzata Białecka (akrobatyka/gimnastyka sportowa) - Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, trenerka oraz instruktorka gimnastyki sportowej, ćwiczeń siłowych, fitness, wspinaczki sportowej oraz pole dance/fitness. Sędzina międzynarodowa gimnastyki sportowej.

  Wieloletnia reprezentantka Kadry Polski, klasa sportowa mistrzowska, międzynarodowa. Wielokrotna Mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej. Medalistka Pucharów Świata, Mistrzostw Europy we Francji, Rosji, Grecji, Mistrzostw Świata w Chinach, na Węgrzech czy w USA.
  Od roku 2012 występują w musicalu „Tarzan“ wyprodukowanym przez Gliwicki Teatr Muzyczny, gdzie wykonują najbardziej niebezpieczne ewolucje na trapezach, linach i na ponad 8 metrowych rurach do tańca.

  oraz ewentualnie inni wybitni trenerzy i instruktorzy POLE DANCE. Szczegóły będą podane przed samym rozpoczęciem kursu.

   

  6.      Cena kursu instruktora POLE DANCE

  Płatność za kurs obowiązuje w systemie ratalnym.
  Całkowity koszt kursu (część ogólna+część specjalistyczna) wynosi od 2400 PLN brutto do 2600 PLN brutto w zależności od terminu wpłaty I raty.

  Rata I

  800 PLN - wpłata do 31 maja 2013 roku,
  900 PLN - wpłata między 1 czerwca a 28 czerwca 2013,
  1000 PLN - wpłata między 29 czerwca a 31 lipca 2013.

  Rata II

  1600 PLN - wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem części specjalistycznej kursu.

  Kwotę II raty należy pomniejszyć o 350 PLN w przypadku wpłaty przez osobę zwolnioną z części ogólnej.  Z części ogólnej kursu mogą być zwolnione osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej innej specjalności np.fitness.

  v     Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

  v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

  v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty, np. Urząd pracy

   

  7.      Planowany ogólny program kursu instruktora POLE DANCE 

  Wraz ze studiem PoleArt (Joanny Derybowskiej) Free Art Fusion opracowało rzetelny, spełniający wymogi Ministerstwa Sportu i Turystyki, program szkoleniowy I stopnia (poziom początkujący) dla przyszłych instruktorów pole dance/fitness.

  Kurs zbudowany jest z dwóch części, ogólnej w systemie e-learnig oraz specjalistycznej w formie praktycznej, która odbędzie się w siedzibie Free Art Fusion w Warszawie.

  Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej;

  Część ogólna obejmuje przedmioty:

  - anatomia funkcjonalna,
  - fizjologia,
  - teoria sportu,
  - żywienie i dietetyka,
  - odnowa biologiczna,
  - korektywa,
  - metodyka prowadzenia zajęć,
  - prawo i odpowiedzialność instruktora,
  - historia/status prawny pole dance.

  Wybrane przedmioty z części specjalistycznej:

  - terminologia i nauka elementów pole dance z zakresu szkolenia I stopnia, poziom początkujący,
  - konstrukcja zajęć pole dance, ciągłość treningów, techniki komunikacji z grupą,
  - formy ruchu wspomagające zajęcia pole dance (taniec klasyczny, modern jazz, akrobatyka/gimnastyka sportowa, stretching),
  - trening siłowy/wzmacniający pod kątem zajęć pole dance,
  - kontuzje i bezpieczeństwo zajęć, pierwsza pomoc.

  Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową oraz przekazany w trakcie kursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku przed i w trakcie trwania Kursu;

   

  8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora POLE DANCE

  Płatność za kurs obowiązuje w systemie ratalnym.
  Całkowity koszt kursu (część ogólna+część specjalistyczna) wynosi od 2400 PLN brutto do 2600 PLN brutto w zależności od terminu wpłaty I raty.

  Rata I

  800 PLN - wpłata do 31 maja 2013 roku,
  900 PLN - wpłata między 1 czerwca a 28 czerwca 2013,
  1000 PLN - wpłata między 29 czerwca a 31 lipca 2013.

  Rata II

  1600 PLN - wpłata najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem części specjalistycznej kursu.

  Kwotę II raty należy pomniejszyć o 350 PLN w przypadku wpłaty przez osobę zwolnioną z części ogólnej.  Z części ogólnej kursu mogą być zwolnione osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej innej specjalności np.fitness.

   

  1. Wpłacić pierwszą ratę na konto bankowe: 

                                     POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             01-461 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
  tytułem: POLE DANCE, imię i nazwisko kursanta

  2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia
   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


  9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora POLE DANCE

  - liczba miejsc jest ograniczona.

  - o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

  - z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

  - uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

  - na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

  - zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

  - prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

  - Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

   

   

    

  kontakt

  tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

  mail: kursy@pas.edu.pl