KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA, KURS NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs instruktora NARCIARSTWA
organizowany regularnie w 3 terminach od 2008 roku!

 

 w Zieleńcu (Duszniki -Zdrój, Kotlina Kłodzka)

 

jest to kurs instruktora sportu,

specjalność: narciarstwo alpejskie
kurs bardzo intensywny, 12 h lekcyjnych zajęć dziennie

od 27.12.2024 do 1.01.2025 ("sylwestrowy")

 wolne miejsca
 

od 3.01.2025 do 8.01.2025 ("styczniowy")
 wolne miejsca
 

od 3.03.2025 do 8.03.2025 ("marcowy")
 wolne miejsca
 

PROMOCJA "-500 zł" : przy zapisie i wpłacie CAŁEJ opłaty za część specjalistyczną do 30 września przyznajemy 500 zł zniżki - wpłacamy wtedy 1200 zł zamiast 1700 zł (wpłacenie w tym terminie kwoty niższej niż 1200 zł nie daje prawa skorzystania z tej promocji). Najniższa cena za część specjalistyczną z uwzględnieniem promocji z ostatnich 30 dni to 1200 zł.

Zobacz na zdjęciach, że zawsze mamy śnieg
i że kurs się zawsze odbywał !!!

zdjęcia z sylwestra i stycznia 2024           zdjęcia z marca 2024

zdjęcia z sylwestra i stycznia 2023           zdjęcia z marca 2023

zdjęcia z sylwestra i stycznia 2022           zdjęcia z marca 2022

brak kursów przez obostrzenia covidowe       zdjęcia z marca 2021

zdjęcia z sylwestra i stycznia 2020           zdjęcia z marca 2020

zdjęcia z sylwestra i stycznia 2019           zdjęcia z marca 2019

zdjęcia z sylwestra i stycznia 2018           zdjęcia z marca 2018

a zdjęcia i filmy z wcześniejszych edycji są na naszym FB

 

kurs instruktora narciarstwa kurs instruktora narciarstwa kurs instruktora narciarstwa

ORGANIZATORZY:

 • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)


1.      Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej (w niektórych krajach lub rejonach mogą być lokalne ograniczenia czasu pracy i dodatkowe wymogi jak znajomość lokalnego języka, udokumentowana niekaralność, udokumentowane doświadczenie jako instruktor w szkole narciarskiej, zdanie dodatkowego egzaminu itp., np. we włoskiej autonomicznej prowincji Trydent Górna Adyga jest ograniczenie pracy do 7 tygodni w roku i konieczność zastosowania się do ich nowych wytycznych i dodatkowych wymogów, szczegóły na https://goo.gl/nPXxD7).

 

Kurs instruktora narciarstwa przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkółkę narciarską.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji  

2.      Struktura kursu instruktora narciarstwa

• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zeCzęść ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić min. 1200 zł (gwarantującą miejsce na kursie) oraz opłatę 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu. Skutkuje to rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związane z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz. 827 ze zm.

 

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty w Zieleńcu – 67 godzin lekcyjnych (50 h zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie przed kursem - 83 h lekcyjnych (62,5 h zegarowe) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, filmów, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kursanci przywożą prace ze sobą na obóz i składają kierownikowi kursu na pierwszych zajęciach. Kierownik może także wyznaczyć dodatkowe zadania podczas kursu. 


3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora narciarstwa

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej)Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest pierwszego dnia kursu na miejscu w Zieleńcu, a ew. bezpłatna poprawka przedostatniego dnia kursu na miejscu w Zieleńcu. Istnieje możliwość zdawania tego egzaminu w Warszawie przed kursem.

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały codziennie w terminach kursu w Zieleńcu. 

Zakwaterowanie. Proponujemy Państwu zakwaterowanie w położonym 150m od stoku ośrodku o optymistycznej nazwie "Bida z Nędzą" ;) - dawny OSiR "Wierchy"  w wynegocjowanej cenie 400 zł za cały kurs (czyli wychodzi średnio tylko 80 zł za jeden nocleg już z opłatą klimatyczną, co jest prawdopodobnie najniższą ceną w całym Zieleńcu i okolicach). Zakwaterowanie w pokoikach wieloosobowych lub domkach wieloosobowych o standardzie turystyczno - studenckim z łazienkami na korytarzu foto pokoiki Nędza, foto domki Nędza. Ośrodek niedawno przeszedł generalny remont, wymieniono łóżka na nowe, każdy pokój jest wyposażony w TV. Posiada dużą salę wykładową i bezpłatny duży parking. Osoby, które nie chcą mieszkać z nami mogą wybrać sobie inny ośrodek, ale prosimy to zgłosić jak najszybciej mailem po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, abyśmy nie wpłacali za Państwa 400 zł opłaty na rzecz ośrodka. Jeśli chcecie mieszkać Państwo z kimś ze znajomych kursantów, prosimy o pilne przesłanie tej informacji mailem - postaramy się ulokować Was w tym samym pokoju. W pokojach kwaterujemy osobno wg płci, a w ramach dalszych możliwości staramy się także podzielić pokoje wg specjalizacji (narty / snowboard) i wieku uczestników (młodzi, średni i dojrzali).


Widok z okien naszego ośrodka (150 m od wyciągów):

Wyżywienie. Każdy uczestnik może sobie wybrać co, gdzie i ile chce jeść. Do wyboru jest ponad 20 barów i restauracji, gdzie już od ok. 50 zł dziennie można dobrze i smacznie zjeść. Są również 2 sklepy spożywcze z podstawowymi produktami spożywczymi, a w domkach w naszym ośrodku jest dostęp do kuchenki mikrofalowej, lodówki i czajnika.

Przyjazd pierwszego dnia kursu do godziny 11.00, a o 13.00 rozpoczęcie pierwszych zajęć. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość przyjazdu dzień wcześniej (godziny popołudniowe po 17.00) i zakwaterowania za dodatkową opłatą za nocleg w wysokości 80 zł. W takim przypadku prosimy o informację mailem, abyśmy mogli Państwu zarezerwować tę dodatkową noc w ośrodku.

- wstępny harmonogram obozu:

każdy dzień:

8.00 śniadanie

8.45 – 17.00 zajęcia praktyczne na stoku z przerwą w trakcie zajęć

17.00 - 19.00 obiado - kolacja i odpoczynek

19.00 – 22.00 wykłady z metodyki i techniki narciarstwa

4.      Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień, opis poniżej w programie kursu), ewentualnie posiada umiejętności na poziomie pomocnika instruktora SITN/PZN,
(nie wymagamy posiadania legitymacji SITN/PZN).

 

To nie jest kurs nauki jazdy na nartach, to kurs instruktorski!

Przed kursem sugerujemy zapoznanie się z literaturą tematyczną
z zakresu narciarstwa zjazdowego (metodyka nauczania i technika jazdy):
- Program nauczania narciarstwa zjazdowego - wydanie z roku 2009 lub nowsze, cena za najnowsze wydanie z 2018 roku z płytą DVD ok. 115 zł
-

https://goo.gl/3F4ZZ7

- "Narciarstwo zjazdowe - podręcznik dla studentów wychowania fizycznego" Kazimierz Vysata, wyd. II AWF Warszawa 2007 lub nowsze

- "Narty"  Janusz Lesiewski, wydawnictwo Pascal, 2007 lub nowsze

- "ZABAWY NA STOKU czyli jak uczyć dzieci jeździć na nartach" Makowski Krzysztof, Sakłak Wojciech, wyd. HARMONIA, 2008 lub nowsze

- "Narciarstwo rekreacyjne atlas ćwiczeń" Mrowicki A.  Nawarecki D,  Politechnika Opolska, 2008

- "Ćwiczenia narciarskie dla początkujących i średnio zaawansowanych" Tasz Szymon, LANDIE, 2010

- "Narciarstwo dla zaawansowanych"  Peszek A,  LANDIE, 2010

lub inne nowsze pozycje

 

Przypominamy o zabraniu sprzętu narciarskiego w dobrym stanie (narty carvingowe) nasmarowane i naostrzone oraz KASKU chroniącego głowę. Sprzęt można również na miejscu odpłatnie wypożyczyć (kilka wypożyczalni sprzętu).

W Polsce dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia muszą jeździć w kaskach. Dla dorosłych nie jest to obowiązkowe, ale na naszym kursie WYMAGAMY aby przyszli instruktorzy szkolili się w kaskach, aby dawać dobry przykład dbania o bezpieczeństwo.
Polecamy art. http://www.goryonline.com/gopr,7601,363,0,1,F,news.html


Posiadacze samochodów w okresie sylwester i styczeń  obowiązkowo opony zimowe i łańcuchy na wypadek obfitych opadów śniegu. Dojazd i informacje
https://www.zieleniec.pl/dojazd/

 


5.      Planowana kadra kursu instruktora narciarstwa
 
 

Aureliusz Górka - trener II klasy, wybitny wykładowca, instruktor SITN PZN, doświadczony specjalista z zakresu narciarstwa zjazdowego, pedagog, absolwent AWF, wykształcił kilkuset instruktorów narciarstwa zjazdowego

 

 

 

 

 

oraz ew. także inni wybitni prowadzący - instruktorzy PZN, wykładowcy AWF, np. w ostatnich edycjach byli to m.in.:

Piotr Jasiniak

Jakub Infulecki

dr Marcin Siewierski

Cezary Obroślak

dr Michał Sadowski

Mirosław Kowalski

Marcin Ruta

Może się zdarzyć, że z powodów zdrowotnych lub osobistych ww. osoby nie będą mogły poprowadzić danej edycji kursu, wtedy zapewnimy innych prowadzących o zbliżonych wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu.

 

6.      Cena kursu instruktora narciarstwa

·         Część specjalistyczna z narciarstwa   1.700 zł brutto

·         Część ogólna                                    350 zł brutto

                                                              RAZEM:         2.050 zł brutto

PROMOCJA "-500 zł" : przy zapisie i wpłacie CAŁEJ opłaty za część specjalistyczną do 30 września przyznajemy 500 zł zniżki - wpłacamy wtedy 1200 zł zamiast 1700 zł (wpłacenie w tym terminie kwoty niższej niż 1200 zł nie daje prawa skorzystania z tej promocji). Najniższa cena za część specjalistyczną z uwzględnieniem promocji z ostatnich 30 dni to 1200 zł.

  
dodatkowe opłaty (nieobowiązkowo):

- zakwaterowanie i opłata klimatyczna na naszych miejscach noclegowych w ośrodku Bida z Nędzą (150 m od stoku) za cały kurs 400 zł - płatne na konto PAS lub na miejscu w Zieleńcu pierwszego dnia przy składaniu dokumentów. Ponieważ musimy dokonać wcześniej opłaty za miejsca noclegowe, to tę opłatę "rezerwujemy" z wpłaconej pierwszej raty za kurs i przekazujemy przed kursem na konto ośrodka, chyba że ktoś zgłosi nam przy zapisie, że rezygnuje z naszego zakwaterowania. W przypadku rezygnacji z kursu ta opłata może nie podlegać zwrotowi czy przełożeniu na inny termin (w zależności od terminu rezygnacji).
 

- wyciągi między 400 zł a 620zł (w zależności od ostatecznej liczby uczestników PAS uzyskuje rabat od stawek cennikowych) - płatne na miejscu w Zieleńcu pierwszego dnia przy składaniu dokumentów


- wyżywienie
(od około 50 zł dziennie) - płatne na miejscu indywidualnie w pobliskich restauracjach i barach (kilkanaście lokali do wyboru), lub możliwość wyżywienia samodzielnego (bezpłatny dostęp do aneksu kuchennego z czajnikiem elektrycznym, kuchenką mikrofalową)

 

- ubezpieczenie NNW - kupowane indywidualnie przed kursem w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeń np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztuje w zależności od firmy i maksymalnej kwoty ubezpieczenia 5-50 zł na okres trwania kursu.


- Sugerujemy
MOCNO także wykupienie sobie indywidualnie ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu lub przerwania go w trakcie (np. z przyczyn zdrowotnych, COVID, śmierci w rodzinie, przypadków losowych itp. podanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa), kosztuje to zwykle ok. 1,9% - 3,5% wpłaconej kwoty, np. w Wiener 19 zł, w Uniqua 28 zł za wpłacone 1000 zł.  zobacz np. https://sprzedaz.wiener.pl/rezygnacjazimprezy

 

v    Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.
v     Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów). Osoby które nie zaliczą egzaminu specjalistycznego mają możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego bezpłatnie jeden raz w ciągu jednego roku od zakończenia kursu. Kolejne terminy egzaminu specjalistycznego są już płatne w wysokości 100 zł za podejście.

 

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora narciarstwa

1.      Wykłady
1.1. Historia narciarstwa na świecie i w Polsce. Organizacje i infrastruktura narciarstwa w Polsce i na świecie
1.2. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego.
1.3. Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci)
1.4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego. Sucha zaprawa – między sezonami.
1.5. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe.
1.6. Sprzęt narciarski – dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu. Typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc. Kodeks narciarski.
1.8. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.
1.9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym.
1.10. Charakterystyka konkurencji narciarskich. Organizacja i sędziowanie zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych
1.11. Organizacja wycieczek i rajdów.
1.12. Egzamin teoretyczny

2. Ćwiczenia
2.1. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od terminu zajęć, gry i zabawy na nartach zjazdowych (których celem jest oswojenie z nartami, przyjmowanie właściwych pozycji narciarskich, właściwa praca kijkami). Metodyka zajęć rekreacyjnych na nartach zjazdowych ze szczególnym omówieniem doboru terenu do gier i zabaw na nartach, wykorzystanie terenu dla ułatwienia opanowania elementów narciarstwa.
2.2 Zasób ćwiczeń (ogólnorozwojowych i ukierunkowanych) kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga)
2.3. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym.

2.4. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego (tzw. I stopień grupa A):
oswojenie się ze sprzętem i środowiskiem: zakładanie sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie, podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe: ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku, jazda wyciągiem, skręty kątowe (pług, łuki płużne, pół pług, pług hamujący z zatrzymaniem, poszerzenie kątowe, poszerzenie nożycowe, poszerzenie równoległe), skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych;


2.5. Technika i metodyka elementów stopnia średniego
(tzw. II stopień grupa B): skręt cięty, skręt cięty NW, śmig hamujący, przejazd różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy alpejskiej techniki jazdy (podstawowy slalom);

2.6. * Ewentualnie Technika i metodyka elementów stopnia wyższego (tzw. III stopień grupa C) np.: skręt cięty WN, skręt kompensacyjny, śmig cięty, freeride – jazda poza trasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy sportowej

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu.
2.8 Egzamin praktyczny

3. Seminarium


4. Praca samokształceniowa – tematyka prac kontrolnych

4.1. Przygotowanie konspektów zajęć narciarstwa zjazdowego wg podanego tematu (dla grup początkujących i zaawansowanych).
4.2. Analiza i technika stopnia podstawowego, średnio i wyższego.
4.3. Walory rekreacyjne, utylitarno-zdrowotne i poznawczo-krajobrazowe w narciarstwie zjazdowym.
4.4. Wychowawcze znaczenie narciarstwa.
4.6. Opracowanie regulaminu zawodów narciarskich.
4.7. Opracowanie programu dwutygodniowego obozu narciarskiego. 

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach i mogą się nieznacznie różnić od ww. z uwagi np. na warunki śniegowe na stoku, umiejętności i zaawansowanie uczestników itp.

 

 

7a. Planowane wymagania egzaminacyjne związane z zaliczeniem kursu

·         Aktywny udział w min. 80 % zajęć  dydaktycznych, pozostałe nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym ustalając ew. formę ich odrobienia lub zaliczenia

·         Zaliczenie egzaminu z części ogólnej (nie dotyczy osób zwolnionych z tej części)

·         Zaliczenie egzaminu z cz. specjalistycznej (teoria i praktyka)

 

Przebieg egzaminów specjalistycznych

Egzamin teoretyczny:

1.    Egzamin teoretyczny z wykładów prowadzonych w trakcie kursu (ocena 0-10pkt, minimum zaliczenia 6,5pkt)

2.    Egzamin ustny z opisu technik poszczególnych ewolucji narciarskich zgodnie z opisem (ocena 0-10pkt, minimum zaliczenia 6,5pkt)

Egzamin praktyczny:

1.    Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia fragmentu wylosowanej jednostki lekcyjnej i konspektu (ocena 0-10pkt, minimum zaliczenia 6 pkt)

2.    Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy:

·         wyznaczona ewolucja z grupy A

·         wyznaczona ewolucja z grupy B

·         wyznaczona ewolucja z grupy B/C

·         śmig

·        jazda terenowa lub inny element

za każdy powyższy element (ocena 0-10pkt, minimum zaliczenia 6 pkt z każdego elementu)

*Egzaminator może zmienić formę i czas trwania egzaminu w zależności od liczby uczestników lub poziomu zaawansowania. Decyzją egzaminatora może ulec zmianie forma egzaminu z pisemnego na ustny, czas trwania egzaminu lub/i ilość pytań. Najczęściej egzamin specjalistyczny teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (opis powyżej) jednak mogą nastąpić zmiany jeżeli egzaminator uzna je za konieczne.

Literatura

1.    "Program nauczania narciarstwa zjazdowego PZN - SITN" (wydawnictwo z płytą DVD 2009 lub nowsze

2.    "Narciarstwo zjazdowe - podręcznik dla studentów wychowania fizycznego" Kazimierz Vysata, wyd. II AWF Warszawa 2007 lub nowsze

3.    "Narty"  Janusz Lesiewski, wydawnictwo Pascal, 2007 lub nowsze

4.    "ZABAWY NA STOKU czyli jak uczyć dzieci jeździć na nartach" Makowski Krzysztof, Sakłak Wojciech, wyd. HARMONIA, 2008 lub nowsze

5.    "Narciarstwo rekreacyjne atlas ćwiczeń" Mrowicki A.  Nawarecki D,  Politechnika Opolska, 2008

6.    "Ćwiczenia narciarskie dla początkujących i średnio zaawansowanych" Tasz Szymon, LANDIE, 2010


8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora narciarstwa

 

ZAPISY na termin sylwestrowy są do 30 listopada

ZAPISY na termin styczniowy są do 30 listopada

ZAPISY na termin marcowy są do 30 stycznia


lub wcześniejszego wyczerpania limitu wolnych miejsc w danym terminie

 

PROMOCJA "-500 zł" : przy zapisie i wpłacie CAŁEJ opłaty za część specjalistyczną do 30 września przyznajemy 500 zł zniżki - wpłacamy wtedy 1200 zł zamiast 1700 zł (wpłacenie w tym terminie kwoty niższej niż 1200 zł nie daje prawa skorzystania z tej promocji). Najniższa cena za część specjalistyczną z uwzględnieniem promocji z ostatnich 30 dni to 1200 zł.

 1. Wpłacić wymaganą kwotę (min. 1200 zł na rezerwację miejsca i zakwaterowania) na konto bankowe:
                                   POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                             ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                   mBank
  (BRE BANK WBE/Łódź)
                                72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

  tytułem: NARTY sylwester/styczen/marzec, termin kursu, imię i nazwisko kursanta
  osoby, które nie chcą korzystać z naszego zakwaterowania powinny to zgłosić mailem w dniu zapisania się na kurs

  2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

   

   - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
  - konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

   

   3. Zebrać wymagane dokumenty:

  1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

  2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

  4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

  5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej SPORTU, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej SPORTU

  6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

  7. Ubezpieczenie od NNW obowiązującego w górach (np. PZU SKI, Warta SKI, Euro26 Sport, allianzdirect.pl itp.) na okres trwania kursu

  4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa

- liczba miejsc jest ograniczona

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat. 

 

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.
Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.


- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.  

 

 

 

 

 JAKA jest różnica pomiędzy instruktorem sportu narciarstwa  a instruktorem narciarstwa PZN/SITN? (wg portalu instrutkorzy.pl)

instruktor sportu narciarstwa  (czerwona książeczka, potocznie zwany instruktorem MENIS / AWF)

instruktor narciarstwa SITN / PZN

PLUSY:
+ niska cena kursu (ok. 5 razy niższa niż SITN / PZN)
+ krótki czas odbywania kursu (min. 150 h obie części)
+ DOŻYWOTNIE UPRAWNIENIA - nie trzeba ich odnawiać i weryfikować
+ rejestracja w centralnej bazie instruktorów
+ uprawnienia zawodowe zgodne z ustawą i rozporządzeniem
+ możliwość pracy we wszystkich krajach unii europejskiej (uwaga, w niektórych krajach należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji weryfikującej uprawnienia przed rozpoczęciem pracy)
+ program kursu w pełni przygotowuje do nauczania narciarstwa dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenia gier i zabaw na śniegu
+ nie trzeba umieć jeździć SUPER technicznie, aby zdać egzamin końcowy
+ program kursu jest wzorowany na opracowanym przez Komisję z Ministerstwa Sportu oraz TKKF

+ uprawnienia zawodowe są zgodne z wykazem zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej

+ kursy w większości są prowadzone przez instruktorów PZN
+
można prowadzić treningi w klubach i związkach sportowych z zawodnikami startującymi w Mistrzostwach Polski


MINUSY:

- czasami niektórzy instruktorzy PZN/SITN uważają się za "lepszych" od instruktorów sportu (choć niesłusznie, bo poziom zależy od danego instruktora, nie można go uogólniać)
- konieczność posiadania średniego wykształcenia (choć to raczej plus, niż minus, gdyż w jakimś stopniu podnosi jakość)

PLUSY:
+ zdobyte uprawnienia instruktorskie świadczą o bardzo wysokim poziomie  technicznej jazdy na nartach oraz odbytym długim szkoleniu
+ możliwość kontynuacji szkolenia i uzyskiwania kolejnych stopni (ISIA, IVSI, IVSS, instruktor wykładowca PZN)
+ szkolenie na instruktora można rozpocząć już od 16 roku życia (ale trwa to kilka lat)
+ programy szkolenia zbliżone są do programu szkoleń instruktorskich prowadzonych przez międzynarodowe stowarzyszenia narciarskie

MINUSY:
- wysoki koszt zdobycia uprawnień (w sumie ok. 5 razy wyższy niż instruktora sportu)

- trudny i surowo oceniany egzamin końcowy, zwłaszcza jazda terenowa i slalom na twardych tyczkach
- długi okres zdobywania uprawnień (demonstrator, zawody regionalne, pomocnik instruktora, egzamin regionalny, kurs instruktorski 3 częściowy)
- konieczność opłacania składek SITN co roku
- obowiązek unifikacji (potwierdzania) uprawnień i opłat co 3 lata
- sama legitymacja SITN/PZN nie jest polskim zawodowym uprawnieniem, stąd instruktorzy PZN w trakcie szkolenia powinni uzyskać dodatkowe uprawnienia instruktora rekreacji lub instruktora sportu
(w trakcie swojego kursu lub po jego zakończeniu)

REASUMUJĄC:

KAŻDA z legitymacji pozwala na legalne prowadzenie zajęć z narciarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych indywidualnie, w szkołach i szkółkach oraz na zimowiskach i obozach.

Podsumowując całą dyskusję na forum nasza rada dla osób, które nie jeżdżą perfekcyjnie: radzimy najpierw zrobić uprawnienia instruktora sportu (np. PAS, AWF), następnie spróbować swoich sił w szkółce lub zimowisku jako instruktor i jeśli stwierdzicie, że się Wam to podoba i chcecie tak pracować, to zainwestujecie w super sprzęt, w kilka kursów SITN, podszkolicie się i w ok 3-4 lata uzyskacie uprawnienia PZN.

źródło: instrutkorzy.pl

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl