KURS INSTRUKTORA FUTSALU w Bia造mstoku, KURS NA INSTRUKTORA FUTSALU w Bia造mstoku

Jak zosta instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Nale篡 uko鎍zy KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zaj璚ia ruchowe z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi osobami mog prowadzi osoby posiadaj帷e uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zaj耩 bez uprawnie niesie za sob powa積e skutki prawne za豉mania ustawy i rozporz康ze, nara瞠niem zdrowia i 篡cia os鏏 bior帷ych udzia w tych zaj璚iach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to ka盥ego rodzaju zaj耩 ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj帷ych osobowo軼i prawnej, prowadz帷ych w obiektach, na terenach zamkni皻ych i w 鈔odowisku otwartym, w spos鏏 sta造 i sezonowy, nieodp豉tnie i za odp豉tno軼i, jednorazowo jak i w zorganizowanej dzia豉lno軼i w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zaj耩, podczas kt鏎ych prowadzone s r騜ne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczeg鏊no軼i: biwak闚, oboz闚, rajd闚, zlot闚, sp造w闚, turniej闚, festyn闚 i zawod闚 amatorskich.

 

Je郵i jeste aktywny, lubisz sport i umiesz zarazi swoj pasj innych mo瞠sz zosta instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz ko鎍zy studi闚 wychowania fizycznego, 瞠by mie tytu zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy mened瞠rskie prowadzone przez Polsk Akademi Sportu pozwol Ci uzyska przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zosta instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursant闚 
  Oferty pracy dla instruktor闚
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktor闚 sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENED浩RSKIE


kurs na instruktora FUTSALU

w Bia造mstoku od 4.10.2009 do 13.12.2009 

 


inne terminy i miasta:

w Tarnowie od 29.08.2009 do 25.10.2009

w Toruniu od 13.09.2009 do 15.11.2009  
 

 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalno嗆: pi趾a no積a halowa (futsal))

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla doros造ch w zakresie uprawnie instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), mened瞠ra sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawod闚 i specjalno軼i na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)


1.      Uprawnienia kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymacj instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalno軼i wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporz康zeniem Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ci庵u 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w j瞛yku angielskim ze szczeg馧owym programem kursu, numerem, podpisem i piecz徠k wg standard闚, pozwalaj帷ym na podj璚ie legalnej pracy w krajach UE.

Kurs instruktora futsalu przygotowuje i uprawnia absolwent闚 do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, o鈔odkach sportu, rekreacji i kultury, plac闚kach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zaj耩 w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent mo瞠 tak瞠 za這篡 w豉sn szk馧k lub klub rekreacyjny w formie dzia豉lno軼i gospodarczej i prowadzi komercyjne zaj璚ia z dzie熤i, m這dzie膨 i doros造mi. Kurs mo瞠 by te doskona造m od鈍ie瞠niem i usystematyzowaniem wiadomo軼i dla os鏏 ju prowadz帷ych zaj璚ia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, nast瘼nie s one rejestrowane w bazie absolwent闚 i mog by honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniaj帷ym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze bia造m, oprawa twarda, imitacja sk鏎y w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygl康 legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

·         Cz窷 og鏊na (wyk豉dy) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej cz窷ci zwolnieni s absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak r闚nie instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk. Ta cze嗆 ko鎍zy si egzaminem og鏊nym (pisemny lub ustny). Przys逝guje 1 bezp豉tne poprawka w wyznaczonym terminie. Materia造 i zagadnienia egzaminacyjne dost瘼ne s na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

·         Cz窷 specjalistyczna (wyk豉dy, 獞iczenia, samokszta販enie, praktyki) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta cz窷 ko鎍zy si egzaminem specjalistycznym. Przys逝guje 1 bezp豉tna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczeg馧owe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zaj璚iach i odrabiania nieobecno軼i podane b璠 na pierwszych zaj璚iach.

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane s w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zaj耩 prowadzonych przez instruktor闚 klubu, demonstrowanie 獞icze, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragment闚 zaj耩. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest z這瞠nie wype軟ionego dziennika z wymaganymi piecz璚iami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktyk mo積a pobra ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zak豉dka strefa dla kursant闚. Login i has這 podane b璠zie na pierwszych zaj璚iach.

3.      Terminy i miejsce zaj耩 kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

Zaj璚ia z cz窷ci specjalistycznej b璠 si odbywa造:
od 4 pa寮ziernika 2009 roku w ka盥 niedziel w godzinach 9.30 - 17.30
zaj璚ia praktyczne na hali sportowej Szko造 Podstawowej nr 49 przy ul. Armii Krajowej 32, zaj璚ia teoretyczne w Zespole Szk馧 Mechanicznych przy ul. Broniewskiego 14

Zaj璚ia z cz窷ci og鏊nej b璠 si odbywa造 w formie e-learningowej (materia造 na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu otrzyma豉 oficjalne zezwolenie na organizacj cz窷ci og鏊nej kursu w tej w豉郾ie formie. Egzamin z cz窷ci og鏊nej zaplanowany jest koniec kursu.

Materia造 do nauki cz窷ci og鏊nej mo積a uzyska przed rozpocz璚iem kursu. W tym celu nale篡 wp豉ci 350 z za cz窷 og鏊n i wys豉 maila (najlepiej do陰czaj帷 potwierdzenie wp豉ty lub przelewu w formie skanu) z pro軸 o podanie loginu i has豉 dost瘼u.

4.      Uczestnicy kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

Uczestnikami kursu mog by osoby posiadaj帷e co najmniej 鈔ednie wykszta販enie (wymagane jest dostarczenie do rozpocz璚ia kursu dokumentu potwierdzaj帷ego uzyskane wykszta販enie: 鈔ednie lub wy窺ze), ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 oraz brak przeciwwskaza lekarskich do udzia逝 w kursie instruktorskim. Wymagana jest dobra sprawno嗆 fizyczna i znajomo嗆 獞icze z zakresu futsalu.

Ka盥y uczestnik kursu na zaj璚ia przynosi w豉sn pi趾 no積!

5.      Planowana kadra kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

kierownik kursu: Szymon Czeczko - kierownik biura Wydzia逝 Futsalu Polskiego Zwi您ku Pi趾i No積ej, przewodniczacy komisji Gier
prowadz帷y zaj璚ia:
Gerard Juszczak
(trener posiadaj帷y licencj UEFA A, obecnie trener zespo逝 Ekstraklasy PLF Pogo 04 Szczecin, by造 trener M這dzie穎wej Reprezentacji Polski U-21 w Futsalu oraz by造 asystent trenera pierwszej reprezentacji Polski w futsalu, by造 II trener Akademickiej Reprezentacji Polski (IV m w Mistrzostwach 安iata), uko鎍zony kurs for futsal Brasil FS21 (educacao fisica & esporte), wyk豉dowca na kursie dla instruktor闚 futsalu AWF Katowice.
Klaudiusz Hirsch
(trener I klasy, instruktor futsalu, uczestnik wielu szkole prowadznych przez UEFA, obecnie trener wicemistrza Polski w futsalu Akademii Futsal Club Pniewy)
Krzysztof Kuchciak
(trener I klasy o specjalno軼i futsal, obecnie prowadz帷y Grembach Zgierz).

6.      Cena kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

·         Cz窷 specjalistyczna z futsalu                      900 z brutto

·         Cz窷 og鏊na                                              350 z brutto

                                                     RAZEM obie cz窷ci:          1.250 z brutto

v     Z cz窷ci og鏊nej zwolnieni s absolwenci studi闚 wy窺zych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci cz窷ci og鏊nej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak r闚nie instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalno軼i z pa雟twow legitymacj instruktorsk

v     v     P豉tno嗆 ratalna jest mo磧iwa: 200 z przy zapisie, pozosta豉 kwota do rozpocz璚ia kursu

v     Dla ch皻nych wystawiamy rachunki za udzia w kursie.

v     Istnieje mo磧iwo嗆 sfinansowania kursu przez zak豉d pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cen kursu wliczone s: zaj璚ia teoretyczne, zaj璚ia praktyczne, wynajem obiekt闚, skierowanie na praktyki instruktorskie, materia造 do zaj耩.

Po zako鎍zeniu kursu nast瘼uje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisj. Osoby, kt鏎e zalicz egzamin wp豉caj dodatkowo kwot 100 z brutto, kt鏎a obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i za鈍iadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w j瞛yku angielskim, zg這szenie do bazy absolwent闚).

7.      Planowany og鏊ny program kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

1. Wyk豉dy

1.Wprowadzenie do przedmiotu, program, warunki stawiane uczestnikom kursu,

     pi鄉iennictwo.

2. Charakterystyka gry w futsal.

3. Adaptacja fizjologiczna w sporcie

4. Historia gry w pi趾 no積 na 鈍iecie i w Polsce.

5. Rodzaje rozgrywek, zawod闚, turniej闚.

6. Technika, podzia造, elementy, szko造, style.

7. Metodyka  i systematyka  nauczania gry w futsal.

8. Zastosowanie 獞icze, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki gry.

9. Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i s璠ziowaniu zawod闚.

10. Metody, zasady, formy, 鈔odki prowadzenia zaj耩

11. Planowanie pracy szkoleniowej,

12. Opracowanie rocznego planu pracy zespo逝

13. Odnowa biologiczna w procesie szkoleniowym, wybrane zagadnienia higieny i 篡wienia

14. Systemy rozgrywek, programy, regulaminy.

15. Systemy gry w uj璚iu historycznym i wsp馧czesne - najcz窷ciej wyst瘼uj帷e

16. Dokumentacja szkolenia

17.Sprawdzian teoretyczny

 

2. 鑿iczenia

1.Sprawdzian umiej皻no軼i praktycznych.

2. 鑿iczenia oswajaj帷e z pi趾.

3. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry.

4. Technika, nauczanie:

a) uderzenie pi趾i: nog, g這w

b) przyj璚ia pi趾i: nog (tocz帷ej, po odbiciu, z powietrza) g這w,

c) prowadzenie pi趾i: nog (po linii prostej, 豉manej, krzywej)

d) zw鏚: bez pi趾i z pi趾 (przy przyj璚iu, uderzeniu, prowadzeniu)

e) nauka dryblingu

f) zasady i nauka gry cia貫m: w atakowaniu i w bronieniu

g) odbierania pi趾i: przez wyprzedzenie (z doskoku, z upadkiem, w郵izgiem) w momencie przyj璚ia po przyj璚iu

h) technika gry bramkarza: w bronieniu (postawa, poruszanie, chwyty, pi御tkowanie, wypchni璚ia) w atakowaniu (podanie r瘯, uderzenie nog)

i) wrzut pi趾i z linii bocznej: z miejsca z rozbiegu

5. 鑿iczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonal帷e technik gry w futsal

6. Taktyka atakowania-nauczenie:

a. atakowanie indywidualne

b. atakowanie zespo這we:

a) atak szybki (kontratak):

— gra wg przyj皻ego schematu,

— niezorganizowany

b) atak pozycyjny

— sytuacyjny

— gra wed逝g przyj皻ego schematu

7. Taktyka bronienia — nauczenie

A. Obrona indywidualna:

a) ustawianie si zawodnika

b) krycie przeciwnika (lu幡e, 軼is貫)

c) odbieranie pi趾i

B. Obrona zespo這wa:

a) obrona strefowa

b) obrona „ka盥y swego"

c) obrona kombinowana (mieszana)

8. Systemy gry (ustawienia)

9. Sta貫 fragmenty gry

10. 鑿iczenia i gry pomocnicze w doskonaleniu taktyki gry:

a) uproszczone formy zespo這wych gier sportowych

c) gry na jedn lub dwie bramki

d) r騜ne formy ma造ch gier

e) 獞iczenia i gry w formie fragment闚 gry (z przewag liczebn zawodnik闚 atakuj帷ych lub broni帷ych)

f) gry uproszczone

11. Wybrane zabawy i gry w kszta速owaniu zdolno軼i motorycznych.

12. Pedagogizacja, samodzielne prowadzenie zaj耩.

13. Sprawdzenie umiej皻no軼i praktycznych.

 Szczeg馧owy program i tre軼i zostan przedstawione na pierwszych zaj璚iach.

 

8.      Procedura zg這szenia kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

ZAPISY DO 15 wrze郾ia

  1. Wp豉ci pierwsz rat 200 z (lub pe軟 kwot) na konto bankowe:

                               POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           01-461 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/鏚)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
                    tytu貫m: FUTSAL, imi i nazwisko kursanta

  1. Zapisa si na kurs - wype軟i elektroniczny formularz zg這szenia na stronie,
    - spe軟ienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
    - konsument wype軟iaj帷 elektroniczny formularz zg這szeniowy wyra瘸 zgod na przesy豉nie danych dotycz帷ych umowy zawartej na odleg這嗆 za po鈔ednictwem adresu email podanego w tym formularzu
  2. Zebra wymagane dokumenty:

1. Kserokopi uko鎍zenia szko造 鈔edniej lub 鈍iadectwa dojrza這軼i lub dyplomu uko鎍zenia studi闚

2. Kserokopi potwierdzenia wp豉ty lub przelewu (ca貫j kwoty) (ca豉 kwota powinna wp造n望 na konto PAS do rozpocz璚ia zaj耩)

3. 2 zdj璚ia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wype軟ion i podpisan w豉snor璚znie kart kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopi dokumentu zwalniaj帷ego z cz窷ci og鏊nej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu uko鎍zenia studi闚 wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, za鈍iadczenia o uko鎍zeniu cz窷ci og鏊nej

6. Kserokopi dokumentu uprawniaj帷ego do zni磬i (promocje na stronie g堯wnej), je瞠li z tej zni磬i korzystasz

4.      Powy窺zy KOMPLET dokument闚 dostarczy na pierwsze zaj璚ia w przezroczystej "koszulce" A4

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora futsalu w Bia造mstoku

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyj璚iu na kurs decyduje kolejno嗆 nades豉nych zg這sze i wp豉t.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzi ten dokument na 3 dni przed rozpocz璚iem zaj耩!

- uczestnicy zg豉szaj si do szatni 15 minut przed rozpocz璚iem zaj耩.

- na wszystkie zaj璚ia obowi您uje str鎩 sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsument闚 z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odst徙ienie od umowy zawartej na odleg這嗆 z zastrze瞠niem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- pro軸a o udost瘼nienie loginu i has豉 przys豉na emailowo skutkuje rozpocz璚iem wykonywania us逝gi przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi瑿iorstwa i jest zwi您ana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustaw o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z p騧n. zm.) "zorganizowane zaj璚ia w zakresie sportu w zwi您ku sportowym oraz w klubie sportowym uczestnicz帷ym we wsp馧zawodnictwie organizowanym przez polski zwi您ek sportowy mo瞠 prowadzi wy陰cznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialno軼i za przyznawanie oraz przed逝瘸nie licencji instruktorskich i trenerskich przez okr璕owe lub og鏊nopolskie zwi您ki sportowe.

 

 

  

kontaktfont>

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl