KURS INSTRUKTORA UNIHOKEJA W Koźminie Wielkopolskim, KURS NA INSTRUKTORA UNIHOKEJA W Koźminie Wielkopolskim

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


kurs na instruktora UNIHOKEJA

w Koźminie Wielkopolskim
od 28.06.2010 do 5.07.2010

kurs bardzo intensywny!


 (jest to kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: unihokej)

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

    Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” www.jedynka.kozminwlkp.pl1.      Uprawnienia kursu instruktora unihokeja

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. 

kurs instruktora unihokeja przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

·         Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

·         Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych) Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

 

·         Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu. Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały CODZIENNIE w godzinach 9.00 - 18.30 (z przerwą na obiad) w Koźminie Wielkopolskim oraz na hali w Rozdrażewie. Dokładny harmonogram zostanie wysłany uczestnikom na adresy mailowe.

 

WYŻYWIENIE:
- istnieje możliwość zamówienia cateringu na życzenie kursantów w trakcie trwania kursu w przerwie ok godz. 14.00

PROPONOWANE NOCLEGI:
- Szkoła Podstawowa nr 1 - w sali lekcyjnej na własnej karimacie i śpiworze -10 zł, rezerwacja tel. 62 / 7216854
lub
- Gościniec "U Maćka" - miejsce w pokoju 2-os. - 40 zł, rezerwacja tel. 62 / 721 67 25

 

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. wysoką sprawność fizyczną

5. znajomość ćwiczeń z zakresu unihokeja.

 

każdy uczestnik powinien zapoznać się z materiałami dot. techniki, np. http://www.floorball24.pl/?amp=t&k=strona&m=menu&j=pol&kp=oferta&idmenu=20&p=20,,,&next=31

 

 

 

 

5.      Planowana kadra kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

- JACEK ZAWODNY (KIEROWNIK ORGANIZACYJNY KURSU)

- ARTUR KASPEREK (ZAJĘCIA PRAKTYCZNE)

 
- KRZYSZTOF ZAWADZKI (ZAJĘCIA TEORETYCZNE)
- BARTOSZ BUREK (ZAJĘCIA TEORETYCZNE)
 

·         ARTUR KASPEREK

 

Doświadczenie zawodowe:

- II Trener Reprezentacji Polski U-19 w unihokeja 2006-2007

- prowadzenie obozów szkoleniowych dla kadry U-19 lipiec/sierpień 2006

- uczestnik międzynarodowego seminarium szkoleniowego dla trenerów organizowanego przez Polski Związek Unihokeja  (Wolsztyn 2006 oraz Łódź 2007)

- opiekun na obozie dla juniorów młodszych organizowany przez KS Szarotka N. Targ (2005)

- asystent trenera unihokeistów AZS AWF Biała Podlaska 2003-2008

- prowadzenie grupy młodzieżowej przy KS Szarotka Nowy Targ 2007 i nadal.

- pierwszy trener KS Szarotka w latach 2008-2010 (dwa tytuły Mistrza Polski)

 

Doświadczenie jako zawodnik:

- 6 krotny Mistrz Polski seniorów (raz z KS Podhale N. Targ 1999r oraz 5 z KS Szarotka Nowy Targ w latach 2004-2009)

- v-ce mistrz Polski 2000 r.

- mistrz Polski juniorów 2000 r.

- rozegrane około 250 meczy w Ekstraklasie unihokeja

- od 2001 i nadal reprezentant Polski w unihokeju

- około 90 meczy w reprezentacji seniorów

- uczestnik 3 Mistrzostw Świata seniorów(2002 Finlandia, 2006 Hiszpania, 2008 Czechy)

- kapitan reprezentacji U-19 na MŚ U-19 (2001 Niemcy)

- uczestnik 2 finałów Pucharu Europy ( 2 razy 8 miejsce w gronie najlepszych klubowych drużyn Europy)

- wybrany do piątki All Star na międzynarodowych turniejach Polish Cup (2005) oraz November Cup (Węgry) 2009

- najlepszy obrońca sezonu 2001-2002 Ekstraklasy unihokeja

- najlepszy zawodnik Reprezentacji Polski w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw Świata (2010)

- kilkanaście nagród dla najlepszego zawodnika meczu (Ekstraklasa, turnieje międzynarodowe,  mecze międzyzawodowe)

 

 

·         KRZYSZTOF ZAWADZKI

 

Doświadczenie zawodowe:

1998 – obecnie inicjator założenia i Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” w Gułtowach                                                                                                     

1998 – obecnie trener sekcji unihokeja Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria” Gułtowy

2001    Słupca - prowadzenie konferencji metodycznej dla nauczycieli  we współpracy z ODN w Poznaniu: „Ćwiczenia,

zabawy i gry w nauczaniu unihokeja”

2004 – 2006 członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Unihokeja

2005 Kostrzyn - prowadzenie konferencji metodycznej dla nauczycieli  we współpracy z ODN w Poznaniu:  „Unihokej w

szkole  i w klubie”

2008 – obecnie inicjator założenia i Prezes Wielkopolskiego Związku Unihokeja

2010 – obecnie trener kadry narodowej mężczyzn U19

2010 – obecnie członek Zarządu Polskiego Związku Unihokeja – Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny

 

Doświadczenie jako trener:

- zdobycie Vice-Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów młodszych w sezonie 2000/2001 z klubem „Victoria” Gułtowy

- zdobycie Vice-Mistrzostwa Polski w kategorii młodzików  w sezonie 2001/2002 z klubem „Victoria” Gułtowy

- zdobycie V miejsca w Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów młodszych w sezonie 2001/2002 z klubem „Victoria”

  Gułtowy

- udział w międzynarodowym turnieju Czech Open w 2002r. z klubem „Victoria” Gułtowy

- zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski juniorów starszych w sezonie 2004/2005 z klubem „Victoria” Gułtowy

- udział w międzynarodowym turnieju Czech Open w 2005 r. z klubem „Victoria” Gułtowy – zajęcie I miejsca w grupie

- udział z reprezentacją Polski mężczyzn U19 w międzynarodowym turnieju „Trzech Narodów” – Łotwa 2010 r.

 

 

·         BARTOSZ BUREK

 

Doświadczenie zawodowe:

2009 – obecnie    posiadanie licencji sędziego międzynarodowego

2008 – obecnie    członek zarządu Wielkopolskiego Związku Unihokeja

2008 – obecnie    funkcja sekretarza w Uczniowskim Klubie Sportowym Victoria Gułtowy

2004 – obecnie    posiadanie ogólnopolskich uprawnień sędziowskich

1998 – obecnie    zawodnik Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Gułtowy

2006 – 2008         członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Victoria Gułtowy

 

Doświadczenie jako zawodnik:

- Zdobycie Vice-Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów młodszych w sezonie 2000/2001 z klubem Victoria Gułtowy

- Udział w międzynarodowym turnieju Czech Open w 2002r. z klubem Victoria Gułtowy

- Zdobycie Mistrzostwa Świata dywizji B w kategorii Mężczyzn U19 z reprezentacją Polski w Czechach w 2003 r.

- Zdobycie 2. Miejsca w turnieju Hungarian Cup w Budapeszcie w 2004r. z reprezentacją Polski Mężczyzn U19.

- Zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski juniorów starszych w sezonie 2004/2005 z klubem Victoria Gułtowy

- Udział w międzynarodowym turnieju Czech Open w 2005 r. z klubem Victoria Gułtowy

- Sędziowanie turnieju Bratislava Open w 2008 r.

- Sędziowanie turnieju Polish Cup Kobiet w Babimoście i Zbąszyniu w 2009 r.

- Sędziowanie Eliminacji Mistrzostw Świata Mężczyzn w Babimoście i Zbąszyniu w 2010r.

- Sędziowanie meczy towarzyskich pomiędzy Czechami i Finlandią w kategorii Mężczyzn U19 w Czechach w 2010 r.

 

 

 

6.      Cena kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

·         Część specjalistyczna unihokeja          990 zł brutto

 

· Część ogólna                                          350 zł brutto

 

 RAZEM obie części:                                1.340 zł brutto

 

v Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

v     Płatność ratalna jest możliwa: 200 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu.

 

v Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

 

v Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

 

v W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

 

 

 

7.      Planowany ogólny program kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

    * Historia unihokeja

    * Przepisy unihokeja, sędziowanie

    * Rola unihokeja w edukacji młodzieży

    * Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia

    * Gry i zabawy przygotowujące do gry

    * Mini unihokej w szkole

    * Gra bramkarza – technika i taktyka gry

    * Metodyczne aspekty lekcji treningowej

    * Nabór i selekcja w unihokeju

    * Organizacja zawodów i turniejów

    * Planowanie zajęć z unihokeja

    * Przygotowanie strategii treningu oraz organizacja zajęć treningowych

    * Zasób specjalistycznych ćwiczeń kształtujących cechy motoryczne w unihokeju

    * Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w ataku

          o Techniczne umiejętności zawodnika z piłką

          o Atak indywidualny

          o Atak grupowy (współpraca zawodników)

          o Atak drużynowy (systemy ataku, sytuacje specjalne w ataku)

    * Zakres umiejętności techniczno – taktycznych zawodnika, grupy, drużyny w obronie

          o Obrona indywidualna (postawy w obronie, technika poruszania się w obronie, obrona 1x1 z piłką i bez piłki)

          o Obrona grupowa

          o Obrona drużynowa (systemy obrony „każdy swojego” na różnych wysokościach, system obrony stref, obrona kombinowana)

    * Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry

          o Indywidualne poruszanie się zawodnika po boisku w ataku i obronie - postawa oraz sposób trzymania kija; bieg przodem, tyłem; bieg ze zmianą tempa; bieg ze zmianą kierunku; starty; zatrzymania.

          o Podania i przyjęcia piłki kijem w miejscu i w ruchu - podania piłki w miejscu i w ruchu; dolne, górne i sytuacyjne; przyjęcia piłki; górnej (nogą, klatką piersiową bez wyskoku), dolnej (łopatką kija, stopą - podeszwą).

          o Strzały - w miejscu, biegu, z zatrzymania; rzut wolny; rzut karny; sytuacyjny.

          o Prowadzenie piłki - z boku, slalomem; ze zmianą tempa i kierunku biegu.

          o Zwody - ciałem: przodem, tyłem; z kijem i piłką; z piłką; bez piłki.

          o Niedozwolone elementy gry - blokowanie ciałem, popychanie, odpychanie, przetrzymywanie, uderzanie, opieranie się na przeciwniku, klękanie, kładzenie się na podłożu celem utrudniania gry przeciwnikowi, rzucanie kija, gra niebezpieczna i brutalna, przesuwanie własnej bramki, wkładanie kija pomiędzy nogi przeciwnika w celu odebrania piłeczki, gra kijem wysokim.

 

 Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

ZAPISY DO 23 czerwca

 

   1. Wpłacić pierwszą ratę 200 zł (lub pełna kwotę) na konto bankowe:

                                     POLSKA AKADEMIA SPORTU

                                                 01-461 Warszawa

                                       mBank (BRE BANK WBE/Łódź)

                                    72 1140 2004 0000 3602 7746 3005

                           tytułem: unihokej Koźmin Wielkopolski, imię i nazwisko kursanta

 

 2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora unihokeja w Koźminie Wielkopolskim

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

 

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.


- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

    

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl