INTENSYWNY KURS INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE, KURS NA INSTRUKTORA TAŃCA W WARSZAWIE

Jak zostać instruktorem sportu lub instruktorem rekreacji ruchowej? Należy ukończyć KURS INSTRUKTORSKI!!!

Zajęcia ruchowe z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami mogą prowadzić osoby posiadające uprawnienia instruktorskie (legitymacje instruktora sportu lub instruktora rekreacji ruchowej). Prowadzenie zajęć bez uprawnień niesie za sobą poważne skutki prawne załamania ustawy i rozporządzeń, narażeniem zdrowia i życia osób biorących udział w tych zajęciach (przepisy kodeksu cywilnego i karnego).

 

Dotyczy to każdego rodzaju zajęć ruchowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (kluby, gminy) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących w obiektach, na terenach zamkniętych i w środowisku otwartym, w sposób stały i sezonowy, nieodpłatnie i za odpłatnością, jednorazowo jak i w zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej w zakresie:
1) zajęć, podczas których prowadzone są różne formy rekreacji ruchowej,
2) innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów, zlotów, spływów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich.

 

Jeśli jesteś aktywny, lubisz sport i umiesz zarazić swoją pasją innych możesz zostać instruktorem sportu i rekreacji. Nie musisz kończyć studiów wychowania fizycznego, żeby mieć tytuł zawodowy do pracy w sporcie lub rekreacji. Specjalistyczne kursy instruktorskie, kursy trenerskie lub kursy menedżerskie prowadzone przez Polską Akademię Sportu pozwolą Ci uzyskać przydatne uprawnienia do pracy. ZAPRASZAMY!

Jak zostać instruktorem?

 

kursy instruktorskie  Strefa dla kursantów 
  Oferty pracy dla instruktorów
  Absolwenci naszych kursów 

kursy na instruktorów sportu i rekreacji ruchowej

KURSY INSTRUKTORSKIE SPORTU i REKREACJI, SZKOLENIA, KURSY TRENERSKIE I KURSY MENEDŻERSKIE


intensywny kurs na instruktora TAŃCA w Warszawie

 5 – 21 sierpnia 2022 roku
to wstępnie planowany termin, potwierdzimy go w okresie luty-marzec

kurs bardzo intensywny 17 dni codziennie po ok. 10 h dziennie

zobacz harmonogram z poprzedniego kursu (najbliższy harmonogram będzie podobny i podany uczestnikom mailem nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kursu)

Uczestnicy kursu mogą ubiegać się o uprawnienia:
– Instruktora Sportu lub
– Instruktora Rekreacji Ruchowej
ze specjalnością taniec jazzowy, taniec towarzyski lub taniec hip hop

chętnych na ten kurs prosimy o bezpłatną rezerwację miejsca
lub o  zapisanie się na kurs i wpłacenie pierwszej raty

 

--------------------------------------------------------------------------
Zapraszamy także na weekendowy kurs instruktora tańca (inna oferta niż kurs intensywny) organizowany w Warszawie w terminach:

 8 maj - 13 czerwiec 2021 (weekendowy, 6 tygodni), zjazdy: 8-9.V, 15-16.V, 22-23.V. 29-30.V, 5-6.VI, 12-13.VI

 16 październik - 28 listopad 2021 (weekendowy, 6 tygodni), zjazdy: 16-17.X, 23-24.X, wolne na Wszystkich Świętych, 6-7.XI, 13-14.XI, 20-21.XI, 27-28.XI

szczegóły na: weekendowy kurs instruktora tańca
---------------------------------------------------------------------------
 


Zaliczenie wszystkich przedmiotów na kursie, zdanie egzaminów końcowych oraz zaliczenie praktyk skutkuje otrzymaniem:

▸ Zawodowych kwalifikacji Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu ze specjalnością Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop lub Taniec Jazzowy

▸ Legitymacji Instruktorskiej wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

▸ Certyfikatu Instruktorskiego w języku angielskim z wpisanym programem kursu, uznawanego w krajach Unii Europejskiej, potwierdzającego odbycie kursu i uzyskanie zawodowych kwalifikacji jako instruktora tańca w swojej specjalności.

 

Dlaczego warto nas wybrać?

PO PIERWSZE – KWALIFIKACJE ZAWODOWE!

• Udział w Kursie Instruktorskim pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć tanecznych w szkołach, klubach sportowo-rekreacyjnych, zakładach pracy, ośrodkach wypoczynkowych i kolonijnych i w wielu innych formach rekreacji ruchowej.
• Wszyscy Absolwenci Kursu, którzy uczestniczyli we wszystkich zajęciach i pomyślnie przeszli zaliczenia poszczególnych przedmiotów, bez względu na powodzenie na egzaminach końcowych, mogą otrzymać dokument poświadczający jego ukończenie,
• Osoby, które otrzymają pozytywną ocenę na egzaminie końcowym oraz zaliczą praktyki instruktorskie otrzymają:
– tytuł i legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu w swojej specjalności (taniec jazzowy, taniec towarzyski, taniec hip hop) lub ze specjalnością taniec.
– Certyfikat w języku angielskim z opisem zrealizowanych przedmiotów, uprawniający do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej,
– Certyfikat rekomendujący do pracy w charakterze instruktora tańca podpisany przez Agustina Egurrolę (najlepsi absolwenci kursu),
 

PO DRUGIE – JAKOŚĆ!

• Organizatorzy wpisani są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako placówka kształcenia ustawicznego, co jest gwarantem najwyższej jakości prowadzonych zajęć.
• Polska Akademia Sportu posiada akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
• Nasze kursy cieszą się dużą renomą. Ukończenie naszego kursu i zdanie egzaminu stanowi gwarancję przygotowania absolwentów do pracy w charakterze instruktora tańca. Możemy pochwalić się najlepszymi opiniami absolwentów dotychczasowych edycji zorganizowanych przez nas kursów.
• Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wieloletnie doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu zajęć tanecznych,
• Wszystkie zajęcia odbywają się w profesjonalnych salach tanecznych,
 

PO TRZECIE – WYGODA!

• Zajęcia w ramach Kursu Instruktorskiego są skumulowane w czasie , odbywają się codziennie w trakcie 16 dni. Po tym czasie, po zdaniu egzaminów oraz zaliczeniu praktyk, otrzymuje się nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć tanecznych.
• Kurs ma charakter intensywny, co jest niewątpliwą zaletą dla zapracowanych lub niecierpliwych 🙂
• Możliwość płatności w ratach.
• Lokalizacja kursu – Egurrola Dance Studio w Warszawie, blisko centrum miasta, to wygoda dojazdu dla osób zarówno ze stolicy, jak i z innych miast. 
• W odległości 50 m od placówki Egurrola Dance Studio znajduje się akademik dysponujący pokojami 1,2 i 3 osobowymi. W podobnej odległości stołówka studencka oferuje smaczne, zdrowe i nie drogie posiłki przygotowywane na bieżąco ze świeżych produktów.

A PONADTO….

• Kursanci mają wybór specjalizacji: taniec towarzyski, hip hop i taniec jazzowy.
• Podczas kursu zajęcia z podstaw wielu technik tańca: klasycznego, jazzowego, hip hop, towarzyskiego i współczesnego, .
• W programie m.in. z metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi w różnym wieku już od 4 roku życia, kompozycja tańca, partnerowanie, rytmika, metodyka nauczania na poziomie podstawowym i zaawansowanym,
• Brak dodatkowych opłat takich, jak: wpisowe, opłata za wystawienie dokumentów czy za przystąpienie do egzaminów – zarówno pod koniec kursu, jak i egzaminu poprawkowego.
• Na najlepszych uczestników kursu czeka propozycja pracy w Egurrola Dance Studio! Proponujemy współpracę w 7 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Grodzisku Mazowieckim i Konstancinie-Jeziornie.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy:

- marzą o pracy w charakterze instruktora tańca,
- prowadzą już zajęcia, ale ich wiedza jest niepełna i chcieliby ją usystematyzować oraz poprzeć odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi,
- są znakomitymi nauczycielami tańca i chcieliby uzupełnić posiadaną już wiedzę i podszlifować umiejętności.


 


 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

  • Egurrola Dance Studio

1.      Uprawnienia kursu instruktora tańca

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

rozmiar i wygląd legitymacji

 

2.      Struktura kursu instruktora tańca (250 h zajęć !!!)

Część ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.
Z tej części zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

  

Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 150 godzin lekcyjnych (112,5 godzin zegarowych):

· Część specjalistyczna (ćwiczenia) – Część ta przeprowadzona będzie w formie wykładów i zajęć praktycznych, kończąc się zaliczeniem z wybranych przedmiotów, różnych dla poszczególnych specjalizacji (ich lista zostanie podana na zebraniu organizacyjnym). Zaliczenia oraz stuprocentowa frekwencja na wykładach i zajęciach specjalistycznych dopuszcza do egzaminem końcowego. W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu (przede wszystkim dotycząca wybranej specjalności). W trakcie egzaminu trzeba będzie zaprezentować umiejętność prowadzenia zajęć dla wyznaczonej przez komisję grupy uczestników. W ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Praca własna kursanta i samokształcenie - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kierownik kursu na pierwszych zajęciach omawia warunki zaliczenia i rodzaj wykonywanych zadań. 

• Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu (lub w terminie 3 miesięcy po kursie) w dowolnie wybranym przez siebie klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca

Terminy i miejsce:

- wszystkie zajęcia będą się odbywały w salach wykładowych i ćwiczeniowych w siedzibie EDS-u w Żwirki i Wigury 99a w godzinach ok. 9.00/10.00 - 20.00/21.00 z przerwami na posiłki i krótki odpoczynek.


dla chętnych najbliższe noclegi (100 metrów od  miejsca zajęć):

1. Dom Studenta nr 1 MUCHOMOREK ul. Żwirki i Wigury 97/99 02-089 Warszawa Recepcja tel. 22 554 70 00 Administracja tel. 22 554 74 71 faks 22 822-19-19 e-mail: ds1@uw.edu.pl www: http://www.ds1.uw.edu.pl/ds/doku.php?id=dom_studenta_nr1

2. Dom Studenta nr 2 ŻWIREK, ul. Żwirki i Wigury 95/97, 02-089 Warszawa, Recepcja tel. 22 554 80 00, 22 822 24 07 faks 22 823 77 71 e-mail: ds2@uw.edu.pl www: http://oks.uw.edu.pl/akademiki/akademiki/dom-studenta-nr-1-zwirek-i-dom-studenta-nr-2-muchomorek/

Uczestnicy dokonują rezerwacji i płatności za miejsce noclegowe samodzielnie bezpośrednio w wybranym miejscu. Organizator kursu nie pośredniczy w tej procedurze.

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach, mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie.
 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie blended learningu: część wykładów będzie w tradycyjnej formie wykładów z prowadzącym a część w formie samokształcenia z materiałów ze strony internetowej. Login i hasło do materiałów można uzyskać przed kursem po uiszczeniu wpłaty I raty po wysłaniu maila do PAS z prośbą o podanie dostępu do strefy EDS.

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach z części ogólnej, mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej.

 

4.      Uczestnicy kursu instruktora tańca

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na karcie kursanta);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na karcie kursanta);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na karcie kursanta);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. interesuje się daną dyscypliną (czyta specjalistyczną literaturę, portale branżowe), zna ćwiczenia i zagadnienia podane w programie kursu; posiada znajomość, doświadczenie i bardzo dobre umiejętności techniczne min. 1 stylu tańca (np. klasa taneczna C w tańcach towarzyskich LUB dyplomy i puchary na turniejach LUB kilkuletnie doświadczenie taneczne LUB praktyka instruktorska itp.).


5.      Planowana kadra kursu instruktora tańca

NADZÓR NAD PROGRAMEM KURSU
Agustin Egurrola

Choreograf, tancerz, pedagog, sędzia taneczny.

Osobowość telewizyjna, przewodniczący jury programu “You Can Dance – Po prostu tańcz!”, juror show “Mam Talent!”, główny choreograf dwunastu edycji “Tańca z Gwiazdami” dla telewizji TVN.

Dyplomowany nauczyciel tańca World Dance and Dance Sport Council, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (specjalizacja – taniec), absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezes Fundacji “Świat Tańca”, Dyrektor Artystyczny Warszawskiego Festiwalu Tańca, organizator Mistrzostw Świata i Europy w Tańcu Nowoczesnym (Warszawa 2003). 12-krotny Mistrz Polski w tańcach latynoamerykańskich i South-American Show Dance (Mistrzostwa Akademickie, Amatorskich i Zawodowych Par Tanecznych, Krajowe i Międzynarodowe).

Jednym z powodów do satysfakcji dla Agustina Egurroli jest działalność EGURROLA DANCE STUDIO, założonej przez niego najlepszej w Polsce sieci szkół tańca.

Założyciel i choreograf obecnie najlepszej i najpopularniejszej Zawodowej Grupy Tanecznej VOLT. Zespół pracujący pod opieką Agustina Egurroli stał się marką taneczną na bezkonkurencyjnym poziomie, od lat realizując najwieksze wydarzenia telewizyjne, artystyczne i rozrywkowe.

Prowadzone przez niego zespoły oraz prezentowane układy taneczne są niezmiennie bardzo wysoko oceniane. Tylko w 2002 roku dwie, będące pod opieką Agustina Egurroli formacje, zdobyły jednocześnie tytuły Mistrza i Wicemistrza Europy w tańcu nowoczesnym. Sukces ten powtarzają również w Warszawie w kolejnym, 2003 roku zdobywając po raz kolejny tytuły Mistrza i Wicemistrza Europy.

Agustin Egurrola już od wielu lat współpracuje z artystami z Polski i zagranicy. Tworzone przez niego oprawy choreograficzne udoskonalały najważniejsze wydarzenia artystyczne, rozrywkowe, filmowe oraz telewizyjne na terenie całego kraju. To właśnie on jest autorem fantastycznych choreografii do wielkich światowych eventów sportowych: Mistrzostw Świata FIVB oraz Finału Ligii Mistrzów UEFA, a także projektów teatralnych, wśród których wymienić można musical Chicago (Teatr "Komedia" w Warszawie) oraz operę "Czarodziejski Flet" (Opera i Filharmonia Podlaska). Jest także choreografem cieszących się rekordową oglądalnością programów telewizyjnych: "X Factor", "Mam Talent!" oraz "The Voice of Poland".

 

KIEROWNIK KURSU
Joanna Szokalska

Jest dyplomowanym nauczycielem tańca World Dance and Dance Sport Council ze stopniem Licentiate, posiada tytuł Instruktora Sportu, przyznany przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z Partnerem, Agustinem Egurrolą, tworzyli najlepszy duet taneczny w Polsce i jeden z najlepszych na świecie. Joanna zdobyła 12 tytułów Mistrza Polski w tańcach latynoamerykańskich- Amatorskich i Zawodowych Par Tanecznych w tańcach latynoamerykańskich oraz w South-American Show Dance. Jest kilkukrotną finalistką Mistrzostw Europy i Świata Zawodowych Par Tanecznych, medalistką najważniejszych na świecie turniejów tanecznych.

Joanna jest również choreografem wielu edycji programu “You Can Dance – Po prostu tańcz!”, oraz pierwszej edycji programu „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami” w telewizji Polsat.

Przez wiele lat choreograf i trener jednej z najbardziej utytułowanych juniorskich grup tanecznych – Luz, która pod jej kierunkiem osiągnęła najwyższe laury turniejowe. Przez kilka lat z rzędu niepokonana w federacynych Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w tańcach dyskotekowych, dwukrotne vice mistrzostwo Świata Formacji Tanecznych IDO w kategorii Disco Show oraz hip hop.

Przez wiele lat sędzia taneczny: krajowy – z 1 kategorią sędziowską (Polskie Towarzystwo Taneczne i Polskie Zawodowe Stowarzyszenie Taneczne) oraz międzynarodowy (International Dance Organization oraz World Dance and Dance Sport Council)

 

Maciej Zakliczyński
(opiekun specjalności taniec towarzyski)

– historia tańców towarzyskich,
– podstawy tańców towarzyskich,
– metodyka nauczania i technika tańca towarzyskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym,

Dyplomowany nauczyciel tańca towarzyskiego i trener wielu uznanych tancerzy. Wyróżniony absolwent Wydziału Teatrologii Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem ruchu scenicznego do rozmaitych sztuk teatralnych, prezentowanych w teatrach w Polsce i zagranicą. Główny choreograf programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” w Telewizji Polsat.

 

Katarzyna Mieczkowska
(opiekun specjalności taniec jazzowy)

– historia tańca jazzowego,
– podstawy tańca jazzowego,
– metodyka nauczania i technika tańca jazzowego na poziomie podstawowym i zaawansowanym

- metodyka nauczania i technika tańca modern

W 2008 roku ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na wydziale Nauk Pedagogicznych, kierunek Pedagogika, zakres lokalna polityka edukacyjna. W 2011 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki I Edukacji Artystycznej, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność choreografia i techniki tańca. Posiada duże doświadczenie i sukcesy w pracy trenerskiej – jej zespół zdobył w ostatnim roku Mistrzostwo Polski i Vice Mistrzostwo Europy.

Od kilku edycji Katarzyna jest choreografem programu telewizji Polsat „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami”

 

Klaudia Koruba
(opiekun specjalności taniec hip hop)

– historia tańców ulicznych,
– podstawy tańca hip hop i innych tańców ulicznych,
– technika tańca hip hop, metodyka nauczania party dances na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza z Ustawodawstwem Rodzinnym. Trener Tańca Sportowego: uprawnienia wydane przez Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki Im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie. Sędzia I kategorii w Polskiej Federacji Tańca IDO, Sędzia tańca nowoczesnego w Związku Nowoczesnego Tańca Sportowego.

Doświadczony instruktor i trener tańca jednego z czołowych dziecięcych zespołów tanecznych. Jako trenerka ma na swoim koncie tytuły: Vice Mistrza Europy formacji Federacji ZNTS, Vice Mistrza Polski formacji Federacji ZNTS, Vice Mistrza Polski i Europy duetu Federacji IDO. Widzom telewizji TVN Klaudia jest znana jako finalistka IV edycji programu TVN „You Can Dance – Po prostu tańcz!”. Swoje umiejętności w zakresie tańca hip hop pogłębiała w jednej z najlepszych szkół tańca na świecie – Broadway Dance Center w Nowym Jorku. Ponadto może pochwalić się bardzo dobrą metodyką prowadzenia zajęć z dorosłymi tancerzami.

 

Karolina Kroczak

– kompozycja tańca
– partnerowanie w tańcu

Ukończyła studia z zakresu antropologii kultury. Od 2002 jest nauczycielem partneringu i improwizacji.

Jest uznanym choreografem. Tworzy niezapomniane choreografie teatralne (m.in. m.in. dla Teatru Zawirowania) i telewizyjne ( m.in. dla programu You Can Dance – Po prostu tańcz! (sezon 5,6,7 i 8) dla telewizji TVN, czy Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami (sezon 2,3 i 4) dla telewizji Polsat).

Karolina to również wybitna tancerka. Tańczyła w spektaklach, do których choreografie tworzyli m.in. przez Nadar Rosano, Anna Godowska, Tomasem Nepsinskym, Daniel Abreu, Daniela Merlo, Juan de Torres, Jaro Vinarsky, Hilke Diemer.

Karolina jest znanym autorytetem w środowisku. Prowadzi warsztaty i szkolenia w całej Polsce i za jej granicami.

 

Magdalena Wasilewska

– metodyka prowadzenia zajęć tanecznych z dziećmi

Magdalena ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu oraz Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada Dyplom MEN z tytułem Menedżera Sportu. Jest także sędzią 1 kategorii Polskiej Federacji Tańca, sędziując najwyższe rangą turnieje w Polsce.

Magdalena jest także choreografem i trenerem jednej z najbardziej utytułowanych dziecięcych formacji tanecznych w Polsce, z którą niejednokrotnie zdobywała tytuły Mistrzów Polski i Mistrzów Świata.

Tworzy również choreografie do dziecięcych pokazów mody oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych z udziałem dzieci.

Magdalena jest współtwórcą marki EGURROLA DANCE KIDS. Począwszy od doboru kadry instruktorskiej przez szkolenie instruktorów, czuwanie nad ich rozwojem i poziomem nauczania, skończywszy na stworzeniu autorskich programów nauczania oraz tworzeniu nowych projektów dedykowanych dzieciom.

Obecnie pracuje jako metodyk w wiodącej na rynku szkole tańca dla dzieci.

Dzięki swoim kwalifikacjom w zakresie merytoryki i metodyki prowadzenia zajęć tanecznych, a także psychologii wieku dziecięcego oraz pedagogiki, jest uznanym autorytetem w środowisku. Przygotowuje materiały metodyczne i merytoryczne niezbędne do pracy instruktorów, opracowuje strategię produktową, czuwa nad właściwym poziomem i kierunkiem edukacji tanecznej.

 

Agata Pankowska

– rytmika i umuzykalnienie

Agata Pankowska, absolwentka specjalności Rytmika Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Choreografii i Teorii Tańca na tej samej uczelni. Ukończyła Professional Dance Training Program Art Factory International VIII w Bolonii. Tańczyła między innymi w spektaklach Warszawskiego Teatru Tańca, Kittyking Company, Teatru Tańca Zawirowania, Extraleben Company czy w repertuarze Ultima Vez (w choreografii Eduardo Torroja) . Swoje prace choreograficzne pokazywała m.in. na festiwalu Warsaw Dance Days, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach czy w Hellerau - European Center for the Arts w Dreźnie. W różnorodnych projektach artystycznych tańczyła w Polsce, Niemczech, Luksemburgu, Portugalii i Włoszech. W 2018 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Młoda Polska”.

Od 2014 roku wykłada przedmiot technika ruchu i kompozycja ruchu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie łączy swoje wykształcenie muzyczne i taneczne w pracy ze studentami specjalności Rytmika. W 2015 roku rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Muzycznych nr 4. w Warszawie gdzie uczy przedmiotów technika ruchu, rytmika oraz improwizacja fortepianowa. Interesuje się łączeniem muzyki i ruchu w improwizacji i choreografii. Gra, komponuje i improwizuje na fortepianie.

 

Andrzej Wołosz

– podstawy tańców narodowych

Dyplomowany instruktor tańca i choreograf specjalizujący się w Polskich Tańcach Narodowych i Polskich Tańcach Regionalnych. Wyróżniony dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Współpracował przy tworzeniu wielu występów i programów dla Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI, prezentowanych na największych scenach w kraju i za granicą.

Andrzej jest autorem widowiskowych choreografii prezentowanych w jednej z edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Współpracuje z wieloma zespołami, zarówno polskimi, jak i spoza naszego kraju.

oraz ew. inni wybitni trenerzy i instruktorzy tańca. Szczegóły będą podane przed samym rozpoczęciem kursu.

 

6.      Cena kursu instruktora tańca

Poniższa cena dotyczy wyłącznie edycji INTENSYWNEJ (edycja weekendowa  jest tańsza ale ma mniej godzin).

Płatności za udział w kursie można dokonywać w ratach.
 

PONIŻSZA CENA DOTYCZY EDYCJI W 2021 ROKU, cena na 2022 rok powinna być zbliżona i zostanie podana na stronie w okresie luty-marzec

 

SPECJALNA CENA*: 2400 zł
 
*Przysługująca osobom wpłacającym pierwszą ratę w I terminie promocyjnym,
czyli do 17 marca 2021 r.
 
Wysokość I raty, a więc i całkowitego kosztu udziału w Kursie zależy od terminu wpłaty:
I rata
– 1400 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do 17.03.2021 r.
– 1500 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 17.04.2021 r.
– 1600 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 17.05.2021 r.
– 1700 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 17.06.2021 r.
– 1800 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 17.07.2021 r.
– 1900 zł, jeśli wpłata I raty dokonana jest do dnia 6.08.2021 r.
 
II rata
– 1000 zł należy wpłacić przed rozpoczęciem kursu.


Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wybraną specjalnością (taniec jazzowy, taniec towarzyski, taniec hip hop).

Uwaga!!! Wysokość opłaty zależy od dnia, w którym wpłynie ona na konto organizatora, a nie od daty wysłania!
 

W ramach wniesionej opłaty przysługuje:

- udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
- korzystanie z sal tanecznych w ramach samokształcenia,
- udział w egzaminach końcowych,
- certyfikat ukończenia kursu, legitymacja instruktorska, certyfikat w języku angielskim z opisem zajęć na kursie,
- ewentualny udział w egzaminie poprawkowym zarówno z części ogólnej, jak i specjalistycznej,
 

Cena nie obejmuje:

- noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia uczestników kursu

 

7.      Planowany program kursu instruktora tańca 

OGÓLNY PROGRAM KURSU

 ·         Zajęcia odbywają się codziennie przez cały dzień z krótką przerwą obiadową. Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

 ·         W PRZECIĄGU MAX 3 MIESIĘCY OD UKOŃCZENIA KURSU KURSANCI SĄ ZOBLIGOWANI DO ODBYCIA PRAKTYK INSTRUKTORSKICH W WYMIARZE 20 GODZIN LEKCYJNYCH, W WYBRANEJ SZKOLE TAŃCA, KLUBIE SPORTOWYM LUB REKREACYJNYM CZY DOMU KULTURY.

 ·         TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ZOSTANĄ PODANE NA SPOTKANIU ORGANIZACYJNYM PIERWSZEGO DNIA KURSU.

 Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne pozwalające na uzupełnienie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności umożliwiających prowadzenie zajęć tanecznych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania tanecznego.

Dotychczasowe kilkunastoletnie doświadczenie w realizowaniu tego rodzajów kursu, zaowocowało opracowaniem programu dopasowanego do oczekiwań uczestników oraz stale zmieniających się warunków i wymogów rynku.

Nasze kursy realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i obejmują ponad 200 godzin zajęć edukacyjnych.

Kurs składa się z 5 części:

1. Ogólnej - Część zajęć realizowana jest w formie e-learningowej, część w formie tradycyjnych seminariów;

2. Specjalistycznej - Zajęcia teoretyczne realizowane są w formie wykładów. Zajęcia praktyczne realizowane są na salach tanecznych. Konieczne jest sporządzanie notatek w trakcie lub po zajęciach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych;

3. Samokształcenie i praca własna - samodzielna realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: przygotowanie konspektów zajęć, przygotowanie fragmentów lub całości lekcji tańca.

4. Egzamin końcowy z części ogólnej ma formę pisemną. Egzaminy końcowe z części specjalistycznej:

- egzamin z części specjalistycznej ma formę praktyczną

- egzamin z metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi

5. Praktyki – skierowanie na praktyki otrzymują absolwenci kursu (kursanci, którzy uzyskali wszystkie wymagane w trakcie kursu zaliczenia przedmiotów). Aby uzyskać dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji instruktorskich, każdy absolwent kursu ma obowiązek odbycia praktyk instruktorskich w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

Wypełnione sprawozdanie z praktyk i podpisane przez organizację przyjmującą na praktykę, należy dostarczyć do PAS w terminie 3 miesięcy od zakończenia kursu.

Aby uzyskać kwalifikacje instruktorskie, należy zdać egzamin z części ogólnej, specjalistycznej oraz zaliczyć praktyki instruktorskie.

Wybrane przedmioty realizowane podczas kursu:
1. Historia tańca w Polsce i na świecie
2. Rytmika z umuzykalnieniem,
3. Kompozycja tańca,
4. Metodyka pracy z dziećmi w wieku od 4 roku życia.
5. Podstawy tańca klasycznego, jazzowego, współczesnego, hip hop, tańców towarzyskich i narodowych.
6. Metodyka nauczania różnych stylów i technik tanecznych w zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczestników zajęć;
7. Choreografia i metodyka nauczania tańca na poziomie zaawansowanym - w zależności od wybranej specjalności - taniec jazzowy, towarzyski, hip hop
8. Metody pracy z partnerem i nauka partnerowania,
9. Anatomia,
10. Podstawy Rekreacji,
11. Fizjologia.
12. Pedagogika
13. Teoria sportu i treningu sportowego

Zaliczenia i egzaminy:


Uczestnicy kursu muszą uzyskać zaliczenie z poszczególnych przedmiotów (na podstawie obecności na zajęciach oraz egzaminów cząstkowych przeprowadzanych w trakcie kursu), aby uzyskać dopuszczenie do egzaminów końcowych.

W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu. Największy nacisk komisja egzaminacyjna kładzie na tematy związane z wybraną specjalnością, ale ważna jest znajomość całego materiału stanowiącego treści programowe kursu. Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach kursu, mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie.

Egzamin końcowy składa się z trzech części:

1.    Egzamin pisemny z części ogólnej w formie testu, w którym na pytania należy odpowiedzieć w sposób opisowy,

2.    Egzamin teoretyczny i praktyczny z części specjalistycznej,

3.    Egzamin teoretyczny i praktyczny z metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi.

W trakcie egzaminu z części specjalistycznej trzeba będzie zaprezentować umiejętność prowadzenia zajęć dla wyznaczonej grupy uczestników. Ważne będzie dopasowanie przebiegu prowadzonych zajęć zarówno do ich wieku, jak i poziomu zaawansowania.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, w ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje jeden bezpłatny egzamin poprawkowy z części ogólnej i jeden egzamin poprawkowy z części specjalistycznej, w wyznaczonych przez organizatora terminach. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne i zasady uczestnictwa w zajęciach podane będą na zebraniu organizacyjnym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem uprawnień Instruktora Sportu powinny zgłosić ten fakt opiekunowi wybranej specjalności w terminie ustalonym na zebraniu organizacyjnym (pierwszego dnia Kursu). Po uzyskaniu akceptacji opiekuna specjalności Kursant jest zobowiązany do napisania konspektu zajęć i złożenia go na ręce Kierownika Kursu w nieprzekraczalnym terminie, który również zostanie podany na zebraniu organizacyjnym.

Praktyki instruktorskie należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia ukończenia kursu. Osoby, które z ważnych przyczyn nie są wstanie wywiązać się z tego terminu, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu kierownikowi kursu (Joanna Szokalska) w celu ustalenia innego terminu realizacji praktyk.  

 

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora tańca
 

1. Wpłacić pierwszą ratę lub całość na konto bankowe: 
                                   POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           01-461 Warszawa
                                 mBank
(BRE BANK WBE/Łódź)
                              72 1140 2004 0000 3602 7746 3005
tytułem: TANIEC SIERPIEŃ, imię i nazwisko kursanta i
wybraną specjalność (Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop, Taniec Jazzowy)

2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

i wpisać w polu "o sobie" JEDNĄ wybraną specjalność (Taniec Towarzyski, Taniec Hip Hop, Taniec Jazzowy)
 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego lub sportu, legitymacji instruktora sportu, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej instruktora sportu

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4


9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora tańca

- liczba miejsc jest ograniczona.

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

- z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten dokument na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm. Po przesłaniu dostępu do materiałów (czyli rozpoczęciu świadczenia usługi na wyraźne żądanie Uczestnika) w przypadku rezygnacji z kursu potrącona zostanie opłata 350 zł, niezależnie od ew. innych potrąceń.

- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

 

  

kontakt

tel.: w godz. 10.00 - 20.00, 7 dni w tygodniu  50 485 13 11

mail: kursy@pas.edu.pl